Kijk eens in de spiegel

Reads: 351  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
humantheism text

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ik weet nog goed dat ik 5 jaar geleden boos op mijn ex was -omdat het uit was- en ik uit woede riep (en later schreef): God bestaat niet! Adam en Eva waren god! Sindsdien, geloof ik alleen nog maar wat ik echt zie, dat is in feite alleen me eigen spiegelbeeld en mijn huidige partner.

Het geheim wie/wat/waar god is, ligt in mensen zelf. Adam en Eva waren god, dus wij zijn allemaal zonen en dochters van god. Dit leidt tot de conclusie dat mensen goddelijk moeten zijn. Ten opzichte van het christelijke geloof is het verschil: bediende van god zijn of zelf god zijn, het is wie je op de eerste plaats zet, of jezelf of god. Ik wil daarbij opmerken dat het geloof is: Adam en Eva waren god, dus zowel ik (als Adam) en mijn partner (als Eva) (her-)leven nu samen als god. Ik zet haar op de eerste plaats, zij zet mij op de eerste plaats. Wij dienen elkaar. Samen zitten wij op de troon.

de spiegel

ik trip en ik flip
want ik weet het
en ik wou dat ik het nooit geweten had
ik en jij en iedereen om ons heen
alles heeft het
maar wij zijn het
ik wil het niet zeggen
ik wil het niet weerleggen
ik neem iedereen in de zeik
een kleine minderheid geeft me gelijk
omdat ze net zo denken als ik
opzoek naar de liefde van je leven
om je eigen gezondheid en geest geven
geloof in jezelf
daar ben je het beste mee af
ik kijk in de spiegel
en ik zie wat ik geloof
ik denk dan aan jou
de vrouw die ik vertrouw
dat geeft me rust
dat maakt me bewust
zijn om te worden
zoals het bedoelt was
staan wij weer helemaal waterpas
respect en vrijheid
ik voor jou
jij voor mij
ik kijk mezelf nog eens goed aan
het paradijs verdwijnt in mijn ogen
toch voel ik me opgelucht
dat ik er even was
ik koester het gevoel dat het me bracht
god werkt op mysterieuse manieren
dat had ik niet verwacht
ik geloof wat zij zegt
zij noemde me zomaar echt
en voor ik het wist
was mijn hart weer terecht
kreeg het een plaats
een nieuwe baas
om van je te houden
is om je vast te houden
van binnen
brandt de liefde
van buiten
straal ik het uit
ik doe het licht uit
ik zie niks meer
alleen nog maar mijn geliefde


dit gedicht maakt duidelijk dat ik de troon deel, ik neem mijn eigen beslissingen, maar luister naar haar. We beslissen niet voor elkaar, we laten elkaar in onze waarde. Als er echt een ja/nee situatie is doet de een ja en de ander nee, we zijn immers vrij om te doen en laten wat we willen. Als het een situatie is die ons beiden aangaat dan is een nee meteen voor allebei nee, als een van de twee er dan problemen mee heeft is die vrij om te gaan (en te staan) waar die maar wil, dat kan het einde van de relatie betekenen, daarom is het zo belangrijk dat je vrede met je echt hebt, en dat je niet tegen je eigen zin in bij je echt bent, dat is een zoektocht die ieder voor zichzelf moet maken.

Ik heb nooit een band met Jesus gehad, ik vertrouw op mezelf, en ik geef mezelf antwoord op vragen die ik heb, god is als een stem/gevoel die mij zegt wat goed of fout is, dat is eigenlijk heel zwart-wit, maar zo is het gewoon, ik vind zelf dat ik daar over kan oordelen, een mening kan vormen en aan kan geven waarom ik dat vind. Ik begrijp dat lang niet iedereen zo denkt/is en dat voor hun het woord van Jesus als een gids in de duisternis kan werken, en dat vind ik allemaal prima, maar waar ik een probleem mee heb is dat je de verantwoordelijkheid verlegt naar iets wat boven je staat terwijl je gewoon een eigen verantwoordelijkheid hebt voor je daden, om nog maar niet te spreken over de hypocriete onge-emancipeerde houding van het huidige geloof waar geen vrouw het heilige woord mag verspreiden, want ojee, stel dat er iets gepredikt werd door een vrouw wat de duivel zou helpen, ik kan het me niet voorstellen maar goed, ik vind het belachelijk, in de huidige tijd, met emancipatie, women on top, en geen enkele vrouw die het heilige woord mag verkondigen, wat is het toch nog steeds een verschrikkelijke mannenwereld.

Voor een vrouwen'kerk' zou het waarschijnlijk beter zijn als een vrouw (Jesua) had opgestaan en had gezegd: God is mijn moeder, en ik ben de dochter van god. Misschien dat dan dingen voor vrouwen zouden veranderen. Maar zou dat niet een echte splitsing tussen mannen en vrouwen zijn? Ik stel voor dat de bijbel eerst in termen van Zij, Haar Heiligheid, Heilige Moeder, Jesua en haar apostelen, enz., enz. wordt herschreven. Misschien dat er dan een echte (christenlijke) vrouwenkerk te voorschijn zou komen.

Het is echter mijn sterke geloofsovertuiging dat mannen en vrouwen beter af zijn door te geloven dat Adam en Eva god waren dan te geloven dat Jesua of Jesus god was.

Een mensenkerk zou het beste zijn, en in de loop van de tijd zou dat moeten gebeuren. Maar, aangezien wij in een tijd leven waar het voor vrouwen niet toegestaan is om een mening te hebben in welke godsdienst dan ook, dacht ik dat het het beste zou zijn eerst een vrouwenkerk te verkondigen. Ik geef toe dat ik een ruk naar links gegeven heb, omdat ik boos ben over de onrechtvaardigheid en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de moderne wereld. Enkel omdat Jesus een man was en hij zei dat god zijn vader was. En kijk naar de gevolgen, een enge mannenwereld die anderen tot de extreemste dingen aanzet. Ik wil niet dat dat weer gaat gebeuren, daarom heb ik de vrouwenkerk gebaseerd op het geloof dat Adam en Eva god waren. Na verloop van tijd, hoop ik dat de term vrouwenkerk onnodig zou worden, en dat het alleen maar kerk genoemd wordt.

Voorlopig zijn er nog geen gebedshuizen om massaal dit geloof te beleven. Toch heb ik al volgelingen (humantheisten) gevonden, met hun heb ik afgesproken om af en toe in de spiegel te kijken en aan jezelf en je partner te denken. Dat is hoe 'ons' gebed er uit ziet. Zelf kijk ik wel een paar keer per dag in de spiegel en het geeft me gewoon rust, innerlijke rust, om vrede met mezelf te hebben, en dat werkt dan ook uit op je omgeving, je merkt dat gewoon, er ontstaat balans.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Scripts

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags