Mag ik?

Reads: 104  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Er zijn van die dagen
dan moet je me niks vragen.
Er zijn van die dagen
dan kan je me alles vragen.
 
Vandaag kan alles,
je weet het misschien niet,
maar wees verstandig,
ik ben echt verliefd.
 
Zorg goed voor mijn hart,
geef het een plek
zonder al te veel smart.
Hou van me
zoals alleen jij dat kan.
Geef me een kans.
Wie weet wordt het wat.
 
't Hervonden vertrouwen
dat groeit als een aar,
ik heb geen verstand van vrouwen,
maar ik ken je nu al een jaar,
voor mij ben jij waar.
 
Heb je nog nooit ontmoet,
maar vind jou in mijn dromen.
Je gedichten zijn goed.
Ik hoop dat jouw dromen uitkomen.
 
Maar mag ik alsjeblieft?
O alsjeblieft?
Mag ik jouw droom zijn vannacht?


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.