Met jou

Reads: 96  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Met jou is alles goed.
Krijg ik moed.
 
Kan ik praten.
Voel ik mij niet verlaten.
 
Vliegt de tijd
zo snel.
Bestaat er geen vijandschap.
 
Alleen maar het liefdesspel.
 
Met jou mag ik dromen.
Moet ik gaan.
 
Zie ik vrede komen.
Wil ik blijven bestaan.
 
Heb ik ruimte
genoeg.
Is er een toekomst.
 
Een zinnige toekomst
waar ik al die tijd
om vroeg.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.