Morgen heb ik een uitgever

Reads: 163  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic
story

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


Vandaag zit ik niet zo lekker in mijn vel. Raar eigenlijk, ik zou juist vrolijk moeten zijn, want ik voelde me vanmorgen nog verliefd. Maar ja, ik ging aan de Prosecco en kreeg een zure maag. Ik heb slecht gegeten, geen reacties en stemmen gegeven. Dingen die ik eigenlijk wel had willen doen.

Vanmorgen zat ik bij een ervaringsdeskundige van de GGZ. Die vroeg mij wat mijn passie is. Ik zei resoluut: "SCHRIJVEN!" maar vandaag wil het na mijn gedicht van vanmorgen even niet lukken. Ik raak verstrik in onpoetische onzin en rijmelarij, haal mijn niveau niet en ben er niet tevreden over. Ik wil verdomme wat nuttigs, iets van waarde, op papier krijgen, maar ik blijf verzanden in nonsense en andere onleesbare shit.

Ik heb wel boodschappen gedaan en medicijnen gehaald voor mijn vader. Dat was wel nuttig, maar niet blijvend. Tijdelijke voldoening van mijn zucht naar waarde. Ik wil zo graag iets waard zijn voor een ander, het liefst in de vorm van een gedicht of verhaal, als men er maar waarde aan hecht dat het door mij gedaan is. Het mag ook een rapport of een formule zijn of desnoods een schilderij, als het maar iets is dat de tijdelijkheid van mijn bestaan overleeft.

Ik wil mezelf nuttig maken en laten zien wat ik kan, maar ik lijk als een dood paard vast te liggen in de modder van een sloot. Af en toe groeit er een mooie bloem langs mijn lichaam in de vorm van een verhaal of gedicht, maar in feite sta ik stil. En stilstand is achteruitgang. Ik wil weer groeien en bloeien, galoperen en stoeien.Geef mij maar een sprankeltje hoop en ik ga er weer voor, maar ik zit vast in de trein van gisteren en de hoop is al vervlogen met het spoor van morgen.

Ik moet het in het nu doen, eigenlijk weet ik het al heel lang, er is genoeg materiaal om uit te laten geven, maar van binnen ben ik bang, bang voor verandering en een baas. Ik wil gewoon een vrije geest blijven en eigen baas, misschien zal ik wel nooit laten uitgeven en blijft dit allemaal digitaal. Dat is trouwens niet eens meer waar, want er komt een dichtbundel voor de GGZ uit met mijn naam erop. Heel leuk, maar verdien er niks mee, toch ben ik er blij mee. Maar er is zoveel meer wat gedruk mag worden, dat ik er eigenlijk zelf werk van moet gaan maken. Ik ben al jaren lang nuttig bezig, alleen ik realiseerde me het nog niet zo erg.

Tja, ik ben ook al jarenlang verslaafd aan wiet, ik ben al zo lang padje af dan zie je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Weet iemand toevallig een relaxede uitgever? Ik hoef niet veel geld, maar wil sommige dingen wel graag in een redelijke oplage gedrukt hebben. Ik ben ook zo dom he, de hele dag zitten niksen en af en toe een verhaal of gedicht, maar een uitgever bellen komt niet in me op, tot vandaag dan.

Laat ik afsluiten met de gedachte dat het eens hoog tijd wordt dat ikzelf eens actie moet gaan ondernemen: Gisteren had ik nog niks, vandaag heb ik een idee, morgen heb ik een uitgever.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Non-Fiction Short Stories