Niemand zoals jij

Reads: 137  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Het vuur dat brand in mij.
De droom die gaat over jou en mij.
Het eeuwige leven dat vergaat tot niets.
De onbeantwoorde vragen die leiden tot iets.


Ik voel het in mij.
Dit gaat nooit meer voorbij.
Je bent in mijn hart besloten.
Het is dan wel geen lente.
Maar Amor, die beste Amor
heeft zijn pijlen afgeschoten.
 
Nu huil ik tranen met smart.
Wie had dat ooit verwacht?
Nee, er is niemand zoals jij.
Niemand, niemand!
Niemand zoals jij.


Ik kijk naar buiten.
Van binnen zie ik jou je ogen sluiten.
De dagen gaan voorbij
en soms dan zie je mij.
Dan ben ik weer even gelukkig
en ik hoop wij allebei.

Ik kan de spanning voelen.
Weet dat wij het goed bedoelen.
Maar we zeggen niets.
Ook al gaat het over iets.
Dan schreeuwt de stilte.
Bij de kassa,
bij de melk,
bij de groente,
bij het brood.
Jesus, ik schaam me dood.
Dat ik niets durf te zeggen.
Maar hoe moet ik jou uitleggen?
Dat ik van je hou.
Dat ik helemaal stapel ben op jou.
Ik ben verslaafd aan jou.
Ik wil niets liever dan dat jij wordt mijn vrouw.
Moet ik dan zomaar op mijn knieen vallen
en jou vragen of jij van een kind van mij wilt bevallen? 
 
Het voelt zo diep in mij.
Er is geen ander.
Er is er maar een
en dat ben jij.


Ik voel het in mij.
Dit gaat nooit meer voorbij.
Je bent in mijn hart besloten.
Het is dan wel geen lente
Maar Amor, die beste Amor
heeft zijn pijlen afgeschoten.

Nu huil ik tranen met smart.
Wie had dat ooit verwacht?
Nee, er is niemand zoals jij.
Niemand, niemand!
Niemand zoals jij.© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.