Nooit af

Reads: 471  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Zoete nachten
en zonnige morgens.

Je bent prachtig.
In mijn hoofd
klinken orgels.

Klokken luiden
en rijst wordt gestrooid.

Samen lachen,
huilen, komen en gaan.

Het leven is fantastisch,
maar met jou nooit voltooid.

Elke dag opnieuw.
Bij jou blijf ik staan.

Je bent
oneindig.


© Copyright 2020 Pieter de Winter. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: