Open hart

Reads: 147  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
story

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ik sta nu op het punt naar mijn vader te gaan. Hij ligt in het ziekenhuis voor zijn hart. Ik weet al dat hij geopereerd moet worden, een nieuwe hartklep en twee bypasses. Maar toen ik het hoorde viel ik zowat flauw. Ik weet hoe hij geleefd heeft en nu heel erg zijn best doet gezond te blijven, maar helaas is zijn conditie zo slecht dat hij een openhartoperatie moet ondergaan. Ik woon al een aantal jaren naast hem en zie hem elke dag, je mag rustig zeggen dat hij belangrijk voor me is. Vandaag heb ik niet gegeten van de stress. Natuurlijk gaat hij het overleven, maar er kunnen altijd complicaties optreden, gisteren zij hij dat hij de komende maanden niet meer thuis zal zijn. Dat geeft me te denken aan mijn eigen leven, ik zou moeten stoppen met roken en drinken, en weer gaan sporten en gewoon werk zoeken met mijn schrijf- en tekentalent, maar nee ik zit de hele dag te blowen en te drinken en een beetje gedichtjes te verzinnen over lief en leed allemaal op mijn belevingswereld (lees ego) gericht. Ik kan niet eens goed voor mezelf zorgen en als ik zo door ga lig ik straks ook op de operatietafel als er nog wat te redden valt. Doch, er moet gezegd worden dat ik ook goede bedoelingen heb, want ik zwem en heb me ingeschreven voor de kwartmarathon van Egmond, niet dat ik dat ga halen met mijn gedrag, maar er is hoop dat ik een beter leven ga beginnen. Ik loop nu 1600 meter in negen en halve minuut, maar daarna kom ik niet veel verder. Dat wordt dus nog hard trainen tot 10 januari. Daarbij heb ik een aantal vrienden die blowen en pokeren, waardoor het laat en ongezond leven is. Daar zou ik iets aan moeten veranderen, het is best gezellig, maar ik leef niet gezond en daar ga ik mijn tol voor betalen als ik ouder word. Tenslotte wil ik nog even zeggen voor dat ik ga dat ik heel blij ben dat er zoiets als deze site bestaat en dat je aan iedereen kan laten lezen wat er in je omgaat. Bij mij is dat dit dus, naast mijn dagelijkse verliefdheid op een bepaalde dichteres waar ik heel veel omgeef, maar dat is misschien voor een andere keer...


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Short Stories

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags