Opgeslokt

Reads: 98  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Horror  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Waar leegte schuilt
en onmin de lucht vervuilt.
Waar scharreleieren
als koopwaar buiten stallen
staan twee verloren misgunde mensen
te wenen bij een parterretrap.
Zoals zij ooit zich voelden
ruist nu aleen nog maar de rook
van het verteerde vlees
door hun botten heen.
Ze vergeten de zin
verlaten het eiland
lopen onzichtbaar in de menigte
zodat niemand hun verdriet nog ziet.

 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags