Pouw-pouw (voor Nancy)

Reads: 130  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic
poem, song

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


  Ik was vier
en zij was vijf.
Mijn hart stond stil
daar in het kinderdagverblijf.
 
Ik droeg een bril
en zij een strik.
Zij was altijd stil.
Ik gaf geen kick.
 
Pouw-pouw.
Ik viel maar neer.
Pouw-pouw.
Mijn schatje
schoot mij neer.
 
Ik wist alles,
maar zij wist meer.
Er was geen salaris,
toch wilde ik meer.
 
Pouw-pouw.
Pouw-pouw.
Mijn schatje
schoot mij neer.
Pouw-pouw.
Ik was haar heer
Pouw-pouw.
Mijn schatje
schoot mij neer.
Pouw-pouw.
Pouw-pouw.

 
We speelden op het plein.
Hielden ons heel erg klein.
Konden zijn wie we zijn.
Onze ruzie was maar schijn.
 
Ik noemde haar mijn vriendin.
Zij kreeg telkens weer haar zin.
Ik wilde met haar een gezin.
Zij was mijn lieve vriendin.
 
Pouw-pouw.
Pouw-pouw.
 
Er klonk muziek
en klokken luidden.
Zij was prachtig en uniek.
Ik kon wel huilen.
 
Pouw-pouw.
Pouw-pouw.
 
Tijden veranderen.
Ze is nu weg.
Er kwamen wel anderen,
maar die hadden pech.
 
Ze is nu weg.
Ik weet niet waarom.
Tot deze dag
vind ik het stom.
Ze nam geen afscheid.
Haar verdwijning
sloeg in als een bom.
 
Pouw-pouw.
Zij schoot mij neer.
Pouw-pouw.
Ik was haar heer.
Pouw-pouw.
Wat deed het zeer.
 
Pouw-pouw.
Dat vrezelijk geluid.
Pouw-pouw.
Zij was mijn bruid.
Pouw-pouw.
Nu is de verkering uit.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags