Senseo

Reads: 140  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


over mijn toeren
langs de zin van mijn waanzin
hoe kan ik jou vervoeren
weet jij wie ik ben?
ken jij mijn vriendin?
op hoge stelten
onder stortende regen
ik wilde jou niet beletten
maar hield je toch tegen
je ging te ver
en ik had het gehad
nu ben jij voor mij een ster
hoog aan de hemel
tot diep in de nacht
ik houd jou in eren
maar kan mij niet ontberen
dat ik me voor jou loop te generen
als je weer eens binnenkomt
zonder kleren© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags