Sonfa Fason got! (deel 3)

Sonfa Fason got! (deel 3)

Status: Finished

Genre: Religion and Spirituality

Houses:

Share :
Twitter

Chapter1 (v.1) - Sonfa Fason got! (deel 3)

Author Chapter Note

Adam and Eve were god

Chapter Content - ver.1

Submitted: September 17, 2010

Reads: 374

A A A | A A A

Chapter Content - ver.1

Submitted: September 17, 2010

A A A

A A A

0. Liefde moet kloppen (Proloog)

15 mei, 13:11

 Ik ben al heel lang bezig met mijn Magnus Opus. Sinds een jaar of vijf werk ik aan de tekst 'mijn lijfspreuken', wat later 'een waarheid als een koe' en uiteindelijk 'de waarheid regeert' is gaan heten, maar een jaar of twee a drie daarvoor was ik al spreuken aan het verzamelen. Bij mij thuis ligt in schoenendozen een heel archief met verzamelde spreuken van uit die tijd. Ik ben dat later op internet gaan zetten en ben me gaan realiseren dat die tekst kan dienen als filosofisch raamwerk voor de internationale wetgeving van morgen. Uit alle regeltjes volgen namelijk wetten van het leven die voor elk land specifiek in de eigen taal opgeschreven kunnen worden. Het gaat nu te ver om voorbeelden te gaan noemen, want ik zou eigenlijk bij elke spreuk een aparte bladzijde filosofische benadering erop los moeten laten om duidelijk te maken hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden. Dit is wellicht in de toekomst een veel verschijnend item van mij waarover ik zal publiceren. Ik praat er zoveel over, bij elke regel kan ik flink van wal steken en het zou eigenlijk zonde zijn als ik die informatie niet zou gaan opschrijven. Het uiteindelijke doel is dat naar aanleiding van die algemeen geldende waarheden, motto's of lijfspreuken er een nieuw en beter inzicht wordt verkregen in hoe het leven hier op aarde in elkaar zit. De algemene gedachte achter de spreuken is dat het met het hart geschreven of gesproken is en dat het een altijd geldende waarheid is, de filosofie 'liefde moet kloppen' (love must be right) staat ervoor garant dat alle spreuken met liefde tot stand gekomen zijn en jou als mens het pad naar de waarheid en verlichting zal geven in jouw zoektocht naar logica en rechtvaardigheid, met andere woorden je zal van te voren weten hoe je moet handelen in de situaties waarop die regels toepasbaar zijn.


1. Pluk de dag

15 mei, 14:13

Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor wat de Taoïsten noemen: Leef in het nu. Geniet van deze dag waar op je leeft en probeer het beste ervan te maken. Sta niet te veel stil bij gisteren en maak je niet te veel zorgen over morgen.

Het 'plukken' wat je normaal met bloemen doet, staat symbool voor het leven met beide handen aan te pakken en het niet de dingen van gisteren of morgen te verlangen. Zelfs in de ergste crisis situaties kan er iets zijn dat jouw hart hoop en moed geeft op verbetering of de realisatie dat er relatief gezien toch iets goed is in het leven.

De 'dag' heeft ook een diepere betekenis en staat symbool voor zowel het leven om de mens heen als het mensenleven zelf. Eigenlijk wordt er zowel als voor de man als voor de vrouw geadviseerd tijdens je leven een partner te zoeken (te plukken) en ervan te geniet zolang deze bloeit.

Daarbij gaat 'pluk de dag' ook uit van de vergankelijkheid, dat de dingen die je vandaag ziet er gisteren misschien niet waren en er morgen misschien niet meer zullen zijn. Het is vrij normaal voor mensen om een bloem uit een veld te plukken, betovert door de schoonheid van die bloem wil men het als pronkstuk in zijn of haar bezit hebben. In die geest wil de mens ook trots zijn op zijn of haar dag, iets kunnen laten zien wat hij of zij bereikt heeft.

Als je de dag begint met de instelling dat je er iets bijzonders van wilt maken, en je pakt de kansen aan, dan kan je als tevreden mens genieten van de momenten die jou voldoening geven door de heerlijke geuren en kleuren die het leven jou te bieden heeft als jij erop uit trekt jouw wereld in.


2. Liefde is waarheid

16 mei, 19:53

Deze spreuk of dit levensmotto gaat uit van wat de gelovigen noemen, god is liefde, of terwijl de liefde is de waarheid in de ogen van de mens. Alle woorden en daden die met liefde gesproken of gedaan zijn hebben er toe geleid dat deze wereld van ons steeds meer en meer op het paradijs gaat lijken zoals god het bedoeld zou hebben.

In deze zijn wij mensen, de mensheid, samen met zijn allen de liefde van god. Wij mensen bereiken met behulp van de liefde een betere samenleving en zijn in staat om generaties na ons op te voeden en groot te brengen geleid door onze gevoelens van liefde voor elkaar.

Daarnaast spreekt deze spreuk zich indirect uit over andere spreuken zoals; de waarheid is hart (met een t) en al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt het wel. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat pure feiten, pure liefde is, en dat het geschreven woord zwart op wit dat over het ware leven gaat, de werkelijke waarheid is. Een van het moment en hoe hard of lief het dan ook mag zijn, het is met het hart geschreven, en zal door de mens van een onwaarheid onderscheiden kunnen worden.

Niet dat leugen geen waarheid zou bevatten, maar het raakt de mens minder dan een waar gebeurd verhaal of uit het hart geschreven gedicht. Zelfs binnen de leugen is nog waarheid te vinden en vaak zal je in de liefde bij elkaar tegenkomen dat men de waarheid juist tegen elkaar liegt omdat men verwikkeld is in meer dan een affaire of persoonlijk goed. De wil om met elkaar daadwerkelijk in zijn geheel met elkaar te gaan delen kost soms kostbare tijd en gaat nogal eens gepaard met het nodige verdriet.

Desalniettemin, hoe pijnlijk het ook kan zijn zolang men nog wel de waarheid tegen elkaar blijft spreken zal men abusievelijk getuigen zijn van het hoogst haalbare in de liefde en dat is volledig vertrouwen en de wens jezelf en je eega te binden in een nog langer leven samen, ik bedoel in deze de echt, waarbij men ervoor kiest de liefde zwart op wit neer te zetten voor de ambtelijke en/of geestelijke stand. Ook dit is dan weer een waarheid die ertoe dient elkaar een stabielere levenssituatie te geven en eventuele kinderen het een vergelijkbare toekomst te kunnen bieden.

Het feit dat een kind puur is en nog niet in staat is zoals volwassenen te kunnen liegen laat ook zien dat alle kinderen uit liefde geboren zijn en dat het kind of eerder gezegd de toekomst van het kind voortdurend het symbool van de ware liefde en dus de waarheid van het leven zal blijven. (ik wijd mezelf nu iets dieper uit over deze zin omdat ik het nogal belangrijk vind met betrekking tot de proloog).


3. Waar tijd is, is ruimte

16 mei, 19:51

Deze spreuk of dit levensmotto heb ik jongsleden van mijn moeder mee gekregen en staat symbool voor zowel de natuurkundige kijk op het begrip tijd en ruimte alsmede voor het psychologische (lees economische) aspect van tijd en ruimte binnen onze realiteit van het maken van afspraken en het plannen van dingen.

Ten eerste, het natuurkundige gedeelte, moet je kunnen realiseren dat waar geen ruimte is (geen volume met een lengte breedte en hoogte) dat daar ook geen tijd kan zijn. Met andere woorden voor het begin van de tijd was er ook geen ruimte, die twee dingen moeten dus simultaan ontstaan zijn, zo gauw de ruimte zich begon uit te dijen uit het niets met er binnen die ruimte ook tijd ontstaan zijn.

Als je dan nog verder gaat denken en je realiseert je dat tijd een lichtgolf is (time is a tide is a wave) dan betekent het dat zo gauw er tijd was er ook licht en dus iets van massa aanwezig moest zijn wat dat licht uitzond dan wel absorbeerde. Tot zover even een kort uitstapte in de natuurkundige kijk op deze spreuk.

Dan het psychologische aspect van tijd en ruimte. Het komt nogal eens voor dat mensen dingen (met elkaar) willen doen, maar daar niet altijd de mogelijkheid toe hebben. In deze staat 'ruimte' metafoor voor 'mogelijkheden' hebben, dit komt veelal neer op een bepaalde mate van rijkdom die je moet bezitten, zoals voldoende geld, uithoudingsvermogen, bereikbaarheid, kennis, etc, etc. Maar als men dit bezit dan heeft men veelal ook de tijd om dat gene te doen waar men de ruimte voor vrij heeft gemaakt. Zo beslis ik bijvoorbeeld een aantal dagen per week om iets aan sport te doen. Ik besteed mijn tijd (lees geld) aan een zwembad of sportpark om in beweging te zijn en mij achteraf en tijdens het sporten goed te voelen over mezelf.

Daarbij kijk ik graag om me heen en in de geest van 'pluk de dag' geniet ik van hetgeen mij toekomt op een dag waarop ik de ruimte heb open te staan voor de mensen om mij heen. Als gevolg daarvan besteed ik mijn inkomen aan de aandacht en de nuttigheden voor anderen die op mijn pad gekomen zijn. In de gedachte van ik geef wat ik kan missen deel ik mijn weelde met de mensen die ik vertrouw op de momenten dat ik daar 'tijd' en 'ruimte' voor heb.

Zo doende schep ik voor mezelf een (nieuwe) belevingswereld waarbinnen ik mijn wetten en normen heb die ik met de mensen om mij heen heb geschapen. Zo is het bijvoorbeeld fatsoenlijk binnen mijn vriendenkring elkaar af en toe een beetje financieel te steunen als dees of geen tijdelijk even krap zit. Terwijl bepaalde familieleden er zelfs een hele dagtaak aan wijden om voor elkaar klaar te staan. Als gevolg daarvan heeft niet iedereen altijd evenveel tijd en ruimte (lees geld en mogelijkheden) om er altijd voor elkaar te zijn. In zo'n geval spreekt men dan al gauw over een verre vriend, dan een schijnbaar broertje of zusje dan wel boezemvriend of levenspartner.

De ruimte die je van de ander krijgt is uiteindelijk bepalend voor de tijd die je er zelf in zult steken. Andersom geldt ook dat de tijd die je van de ander krijgt bepalend zal zijn voor hoeveel ruimte jij ervoor vrij zult maken om van elkaar te genieten.

Dit in terugkoppeling met de natuurkundige gedachte zou het betekenen dat ervoor dat onze ruimte (ons universum) ontstaan is er iets plaats gevonden moet hebben (door een macht van buitenaf) dat de mogelijkheid heeft gecreëerd tot het ontstaan van de ruimte die het nu is.

Persoonlijk gaat mij dit nogal ver, maar ik kan het relatieveren met de gedachte dat ik zelf een hogere macht voel als ik schrijf en spreek met anderen, alsof als het ware gestuurd wordt door een hogere geest die het beste met mij en u voor heeft. Dit geheel terzijde stel ik dat de met tijd gevulde ruimte in deze tekst voldoende informatie moet gegeven hebben over bovenstaande spreuk.


4. Eerst denken dan doen


16 mei, 22:13

Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor de les die men eerst moet volgen al voor men in staat is iets te bereiken met een gerichte daad op succes. Tijdens een mensen leven zal je continu geconfronteerd worden met het feit dat anderen het beter weten en/of al bedacht hebben. Het uiteindelijke doel van eerst denken en dan doen is dat het fouten voorkomt. In de zin van voorkomen is beter dan genezen.

Een vergissing is menselijk, maar wij hebben tegenwoordig de hulp van de computer om onze fouten te minimaliseren, en zelfs als de computer fouten zou maken kan de mens en de computer zelf zich nog corrigeren. In wezen is de symbiose mens-machine een nabootsing van wat het leven in celorganismes doet. Daar gaat 50% van de energie verloren aan onderhoud en controle zodat de cel optimaal functioneert. Zelfs het leven heeft een mechanisme van eerst denken en dan doen, wat je kan afleiden uit het vliegpatroon van sluipwespen of het jachtpatroon van een luipaard. Allen werken met voorbedachte rade tot het uiteindelijke doel te overleven.

De mens kan meer doen dan overleven en kan in veel gevallen domweg genieten van het leven. Maar ook binnen dat 'domme' leven zal de mens keuzes moeten maken en die slagingskans van die keuzes is veelal hoger als het om een doordacht plan gaat dan wel een impulsaankoop. Met andere woorden als men van te voren weet waar men aan toe is dan kan men er zekerder van zijn dat men later geen spijt krijgt van hetgeen hij of zij gedaan heeft.

Veelal komt hier scholing bij kijken en de noodzaak tot enige training in het veld, maar mits men deze vaardigheden eenmaal eigen is dan kan men erop vertrouwen dat zo iemand functionele keuzes kan maken en goed inzetbaar is op de werkvloer. Vriend en vijand zal ervan overtuigt zijn dat je tegenwoordig met je hersenen veel kan bereiken, maar dat het uiteindelijk de handen zijn die het doen.

De mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden en er is dus ook alles aan gelegen om die daden zo onschadelijk (voor het milieu, de gemeenschap, jezelf en anderen) mogelijk worden gemaakt, dus is scholing essentieel in een goed functionerende maatschappij zoals wij die hier tegenwoordig hebben.  

Daarom mijn motto of advies: Eerst denken dan doen (think before you act).


5. Hoge bomen hebben diepe wortels


17 mei, 18:00

 Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor wat de oude Grieken noemden: bestaande kennis is diepgeworteld. Zowel 'de bomen' als 'de wortels' staan metafoor voor zaken als het veelmaal spirituelere 'godsdienst' en 'profeten', als 'democratie' en 'gekozen parlement' of 'bedrijf' en 'directie', allen hebben er mee te maken dat de fundering waarop de buitenkant zichtbaar is zo stevig is dat het vrijwel onmogelijk is deze omver te werpen met bestaande middelen.

Grondleggers (bijvoorbeeld Jospeh Bell) van een idee of filosofie dat daadwerkelijk klopt in de praktijk (bijvoorbeeld de telefoon) zijn de zaadjes van de bomen (bijvoorbeeld de telefoonmaatschappijen) zoals die wij nu om ons heen zien. Op basis van de waarheid (lees de liefde) die beschreven is in een nieuw functionerend idee groeien de banen en verantwoordelijkheden van en voor de mensen die werken aan het succes van het idee of filosofie. Daarbij groeien er ook nieuwe boompjes door de aanverwante producten en diensten die daaruit voortvloeien (bijvoorbeeld de fax en het internet).

Op dit moment worden er hier op aarde ook zaadjes geplant in de hoop dat het net zulke hoge bomen zullen worden als de bestaande bomen die wij nu kennen. Persoonlijk streef ik ook een hoger doel na met mijn eigen geloofsovertuigingen en maatschappelijke ideeën. Dit doch, geheel terzijde.

Daarnaast is het ook letterlijk waar dat hoge bomen wortels hebben die tot diep in de grond reiken, met andere woorden een hoge boom heeft een lange geschiedenis van groeien en bloeien, afvallen en slapen en weer verder groeien en bloeien in zowel opwaartse als neerwaartse richting ten opzicht van de grond.

Als je dit terugkoppelt naar jezelf en jouw geestelijke ontwikkeling als mens beschouwd als een boom, dan kan je inzien dat oudere (zgn. wijzere) mensen meer invloed hebben op onze maatschappij dan de nog jonge generatie mensen die waarschijnlijk een stuk actueler geschoold zijn dan de bestaande gevestigde orde van grijze pakken, bruine tassen en lakschoentjes.

Met andere woorden ik zou graag wat jonge boompjes in ons bos (de maatschappij) zien die ook een recht van spreken hebben op hoe ons bos zich gaat ontwikkelen. Blijft het bij het oude of is er ook ruimte voor nieuw groen? Gaat dit ten koste van huidige bomen of kan men in een vreedzame hegemonie samenleven zonder dat de takken elkaar in de weg zitten?

Vooropgesteld dat ik accepteer dat bestaande machtstructuren (bewezen succesformules) het meeste recht van spreken hebben, vraag ik de boswachter toch om ook de kleine boompjes een kans van slagen te geven. In die zin geeft deze spreuk voldoende hoop dat ieders boompje ooit een prachtige hoge boom met diepe wortels kan worden waarvan men in de toekomst nog heel veel kan leren of genieten.


6. Bluf nooit tegen de beste hand

18 mei, 16:39

Deze spreuk of dit levensmotto komt uit de pokerwereld en staat symbool voor wat ik noem: de waarheid duurt het langst. Met andere woorden als je tijdens het spel van jouw leven eerlijk en oprecht blijft handelen dan zal je uiteindelijk ook het verste komen. De gedachte achter het bluffen is dat jezelf beter voordoet dan je daadwerkelijk bent en dat jouw tegenstanders uit angst voor jouw kaarten weggaan zodat de bluffer de pot wint. Dit werkt echter alleen als jouw tegenstander niet een betere hand heeft dan jou. In het ultieme geval van een bluf met volledige inzet (in de waan van het moment lijkt alles beter) om de pot te winnen heeft dat tot gevolg dat de bluffer zelf het spel moet verlaten. In die zin spreekt deze spreuk nogal voor zichzelf.

Echter, het spel poker kan als een metafoor voor het leven gezien worden (iets wat men ook met schaken en dammen kan doen, doch deze spreuk gaat over pokeren dus beperk ik mij tot die metaforische gedachte) en de regels en wetmatigheden van poker als een model voor de hebzucht en gekte die er heerst in onze maatschappij. Als je bedenkt dat sommige bedrijven de hemel dan wel de grond in geprezen worden door de pers met alle financiële gevolgen van dien, dan kan je begrijpen dat sommige eigenaren van bedrijven niet echt gelukkig worden van subjectieve berichtgeving omtrent zijn of haar bedrijf. Hoe vaak zijn er wel geen luchtbellen gevuld met gebakken lucht verkocht aan de dolgedraaide massa die allemaal potgeil meedoen aan de grote uitverkoop van zeepbellen gevuld met gebakken lucht.

Ook grotere instanties en instellingen gebruiken hun imago om de prijs kunstmatig op te voeren alsof je 30% extra betaald voor het juiste merkje. Zelf gehele landen verkopen hun ziel aan de pers om maar enigszins wat toeristen- of exportinkomsten te genereren, maar als je dan daadwerkelijk daar gaat kijken is er geen ruk aan. Nee, de reeds bewezen succesformules die niet eens reclame of publiciteit nodig hebben zijn vaak uiteindelijk de winnende partij (lees handen).

Daarom zeg ik altijd maar: laat je niet gek maken en kijk goed naar wat er tegenwoordig al is, de nieuwe producten en diensten die het geld wel waard zijn liggen veelal meer dan een jaar in de winkels voordat het bij het grote publiek aanslaat, maar net zoals bij een film, deel 2 en 3 zijn altijd net even minder dan het origineel, vaak omdat je het trucje of grapje erachter al een beetje kent. Zo is het ook met pokeren (lees het leven) de eerste keer is altijd veel bijzonderder dan de tweede en derde keer. En je zal er lang niet altijd evenveel mee winnen, maar zolang jij een eerlijk hoofdpersoon bent in jouw eigen verhaal zal de echte liefhebber of liefhebster ook geboeid blijven door jouw vervolgacties.

Tot slot wil ik nog even apart in gaan waarom het woordje 'nooit' er staat en niet het woordje 'niet', dit heeft een dubbelzinnige betekenis, in de zin van de uitspraak: zeg nooit nooit, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat het verstandiger is om het niet te doen, maar aangezien men toch bluft (het is onderdeel van het spel) en het dus toch gebeurd zeg ik maar nooit (wat ik dus eigenlijk niet mag zeggen) in de zin van dat ik begrijp dat bluffen wel voorkomt. Het is in wezen een beetje belerend bedoeld. Zo van: Ik zei het toch..Bluf nooit tegen de beste hand!


7.  Goede wijn verzuurt niet

24 mei, 13:24
Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor ‘de vriendschap' die niet ‘stuk' zal gaan naarmate de tijd zal verstrijken. Het gaat er eigenlijk een beetje vanuit dat de goede tijden zullen blijven in de korte periodes dat je van elkaar kunt genieten. De ‘wijn' in deze is dan ook een metafoor voor een gezellige avond thuis, in een restaurant of kroeg. Het ‘verzuren' wat voor kan komen bij vriendschappen die elkaar ontgroeien of juist te intensief zijn is in deze ook een metafoor voor het gevoel wat gepaard gaat als men zich niet goed voelt, men is dan ?zuur' zoals men dat dan zegt.

Bovendien kan je achter alle spreuken een vraagteken zetten en checken of er een retorisch (voor zichzelf sprekend) antwoord op is te vinden. Dus bijvoorbeeld zoals bij deze spreuk: Goede wijn verzuurt niet? Is het antwoord, natuurkundig gesproken (maar ook psychologisch), dat dat inderdaad niet zo is. Want in goede wijn is de concentratie acetaat/ethanol in een verdunde oplossing een zeer stabiel evenwicht waarbij het zure acetaat voortdurend wordt afgebroken in nieuwe moleculen ethanol die de zuurtegraad neutraliseren. Anderzijds wordt een overmaat aan ethanol weer afgebroken tot CO2 wat met water weer reageert tot acetaat. Zo doende is er sprake van een natuurlijk evenwicht.

Tevens blijkt uit het eerste stukje de psychologische betekenis van de spreuk. Persoonlijk ben ik deze wijsheid al vroeg in mijn leven tegen gekomen en de persoon die aan deze spreuk verbonden is heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart behouden. Onze wegen zijn gescheiden, maar mocht ik diegene nog eens tegenkomen dan zou ik graag nog eens een drankje met haar drinken.


8. Wie goed doet, wie goed ontmoet

24 mei, 13:26

Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor wat de christenen noemen: leven volgens Gods wil. Met andere woorden, dat je tijdens je leven voor de goede dingen kiest en goede dingen met je leven doet, zodat je de juiste mensen op jou pad blijft tegenkomen en je met elkaar een goed leven kan hebben. Hoe vaak is het niet zo dat men doordat men in contact komt met de verkeerde mensen zelf ook in de problemen komt of nog erger voor de rechter. De enige manier om dat te voorkomen is op het juiste pad te blijven lopen. Mijns inziens is dat het pad van de waarheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, kort samengevat de menselijkheid, waarover wij moeten gaan in onze zoektocht naar het paradijs hier op aarde.

Daarnaast wil ik duidelijk maken dat het tegenovergesteld van' wie goed doet' ook waar is: wie slecht doet, wie slecht ontmoet. In principe kan je de hele wereld en alle keuzes die je maakt categoriseren in goede en slechte keuzes en het is uiteindelijk aan jezelf en de omgeving om te bepalen of dat geaccepteerd, gerespecteerd dan wel getolereerd wordt. Vaak zal je bemerken dat je in een grijs gebied loopt met zowel barmhartige keuzes als zondige keuzes. Waar het uiteindelijk om gaat is dat jij gelukkig bent als persoon met het leven wat jij leidt (mits jouw omgeving daar geen last van heeft natuurlijk) en dat je laat zien dat er voor elkaar bent (ook als die ander jou nodig heeft).

Het gaat juist om die belangrijke momenten waarop je jezelf kan onderscheiden van kennis tot vriend of vijand tot geliefde, want in die gevallen dat iemand het moeilijk heeft is diegene er extra bij geholpen als je ervoor hem of haar bent. Samen feest vieren is leuk, maar je moet ook samen kunnen lijden, en als dat betekent dat je tijd en ruimte vrij moet maken voor de gezondheid of gesteldheid van jouw naaste dan kan het wel eens voorkomen dat men niet zo een zin meer heeft, toch zijn die momenten voor het vertrouwen van de ander erg belangrijk en doe ikzelf altijd erg mijn best familie en vrienden in nood te steunen waar ik kan. Dat is mijn manier van ‘wie goed doet, wie goed ontmoet.'


9. Begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is

24 mei, 13:28
Men heeft niet altijd het zelfde leven wat zij of hij gewend is, sommige mensen hebben vandaag de dag een heel ander bestaan dan diegene een aantal jaren geleden heeft gehad. Deze spreuk of dit levensmotto staat enerzijds symbool voor wat men tegenwoordig noemt: 'je leeft maar een keer' en anderzijds ‘je moet niet in zeven sloten tegelijk lopen'. Waar het eigenlijk op neer komt is dat je jouw leven (zij het letterlijk, zij het figuurlijk) af moet maken en dat je bijvoorbeeld niet uit wanhoop van een flatgebouw afspringt, omdat je het leven niet meer ziet zitten.

Daarnaast is ook de figuurlijke betekenis van het leven (in deze gaat het om relaties) van kracht, dat je niet een relatie met iemand anders moet beginnen als je nog met iemand samen bent. In direct zit het ?houdt van je eega als geen ander' ook in deze spreuk verwerkt door het advies geen tweede leven (lees partner) te beginnen voor (de relatie) je eerste leven (lees partner) afgelopen is.

Tenslotte, gaat deze spreuk of dit levensmotto er ook vanuit dat je ‘bij je leest (lees jezelf)moet blijven' om niet verstrikt te raken in een bepaald dubbelleven met een eventuele gespleten persoonlijkheid. Hij of zij die maar een waarheid heeft die de werkelijkheid is, is beter in staat de juiste dingen met zijn of haar leven te doen dan degene die er meerdere waarden en normen op na houdt en zelf niet meer weet wat goed of slecht is. Daarom mijn advies: ‘begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is'.


10. Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht

24 mei, 13:29

Deze spreuk of dit levensmotto gaat over wat men bij mij thuis noemt: ‘wees tevreden met wat je hebt'. Als het gevoel voor elkaar goed is, neem dan de keuze (succes is een keuze) om volledig voor elkaar te gaan. Ik kan wel steeds meer willen, maar ik zal er niet gelukkiger van worden. Als de symfonie van ons vogelengezang nimmer lijkt op te houden met bestaan, waarom zou ik dan nog met andere vogels gaan zingen als ik die toch niet in ons duet kan laten schitteren?

De vogel staat symbool voor zowel een levenspartner als een gevoel van liefde voor een bepaald persoon. Eigenlijk zegt deze spreuk je kan beter op een persoon (lees vogel) verliefd zijn dan op meerdere. Het getal ‘tien' staat hier dan metafoor voor meerdere gevoelens (lees vogels) voor meer dan een persoon (lees in de lucht).

Ook het metaforisch ‘in de hand' staat model voor (geestelijke) ‘invloed' op de gevoelens, gedachtes en afspraken (lees de ziel) van de levenspartner. Als ik samen vrij houdt ik mijn levenspartner vast waardoor er een blijvende band is ontstaan. Als gevolg daarvan hebben wij elkaar ?in de hand'. Je zou kunnen zeggen dat wij elkaar een beetje kunnen besturen in ons doen en laten naarmate de band dichter wordt en het rekening houden met elkaar steeds vanzelfsprekender wordt.

De gewenning en het gemak (lees de waarheid) is veel meer waard dan een exotisch uitstapje met een of andere opgewonden zeemeeuw (lees andere vogel) ergens alleen op vakantie. Met andere woorden trouwe (lees eerlijke) liefde wordt beloond met zekerheid en vertrouwen, terwijl de jacht naar avontuur en meer, meer, meer uiteindelijk tot een bepaalde vrijbuiterstatus of status quo leidt waarbij je relatief er niet ‘beter' van af bent.

Het ‘beter' in deze zin, heeft dan ook een tweeledige betekenis. Men is met een vogel zowel beter af als dat men beter (niet liefdesziek) zal worden . Persoonlijk kan ik bevestigen dat ik zelf ook ziek (lees gek) werd toen ik mijn ex-vriendin verloor en dat ik me nu beter voel met de band die ik nu met mijn huidige vriendin heb.


11. De appel valt niet ver van de boom


24 mei, 13:30

Deze spreuk of dit levensmotto gaat erover dat men voor de waarheid niet ver hoeft te zoeken. Het ligt meestal nogal voor de hand wat er gaande is. Daarnaast verwijst de appel in deze spreuk zowel naar de appel die op Isaac Newton's hoofd viel en waar hij de wet van de zwaartekracht uit afleidde alsmede de appel uit het paradijs van Adam en Eva zoals in de bijbel en door mij beschreven.

In alle gevallen staat de ‘appel' voor de dagelijkse dingen die je tegenkomt en die men normaal noemt. Zwaartekracht werkt natuurkundig gezien overal, de mens is theologisch gezien immer zondig en de mens is volgens mijn geloofsovertuiging altijd vrij om te kiezen.

Dus of de appel nu ‘valt' vanwege de zwaartekracht, zondigheid of vrijheid, in alle gevallen zijn de gevolgen waarschijnlijk zeer voorspelbaar. De waarheid (lees de rede) achter een bepaalde daad is altijd verklaarbaar uit bestaande kennis.

Of die appel is letterlijk gevallen door de zwaartekracht of die appel is figuurlijk gevallen omdat de mens zondig dan wel vrij is, met andere woorden omdat de mens niet trouw aan zijn of haar god (lees levenspartner) is gebleven, de rede waarom die appel gevallen is altijd vanuit de logica te beredeneren. Pas echter op, dat je niet je eigen waarheid gaat creëren en toets bij twijfel jouw zekerheid door het aan iemand te vragen die er verstand van heeft.

Uiteindelijk ligt die appel daar gewoon en het feit dat er een boom (lees bron) en een oorzaak (zwaartekracht, zondigheid of vrijheid) moet zijn dat die appel daar gekomen is kan je bij elkaar optellen en zo tot het inzicht komen wat de logica van die appel daar op de grond is. De spreuk  ‘de waarheid is een open deur naar verlichting' lijkt in deze nogal op bovenstaande spreuk in de zin van dat waarheid altijd logisch (lees goed) en verklaarbaar is. Men kan als het ware samen door een deur met de waarheid die men haalt uit een bepaalde spreuk zoals bovenstaande.


12. Lijden is leiden

24 mei, 13:32

Volgens de bijbel nam Jezus Christus, de zoon van god, al onze zonden op zich en stierf hij aan het kruis zodat wij als mens vergeven konden worden voor al onze zonden. Als gevolg daarvan zouden wij mensen die hem volgen (naar zijn geest luisterden zoals beschreven door de apostelen) genadigd zijn in het rijk Gods en toegang tot de hemel verkrijgen na onze dood. Het lijden van Jezus onder onze zonden heeft er vanuit christelijk oogpunt toe geleid dat hij de leider werd van ons mensen.

Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor wat wij humantheïsten noemen: ‘de laatste zullen de eerste zijn'. Met andere woorden, degene die het meeste lijden zullen als eerste voor gezorgd worden. De status van de zwakste schakel is immers bepalende voor de sterkte van de gehele ketting. Het lijden van de mens legt een graadmeter op de eisen waaraan een samenleving moet voldoen opdat het leven dragelijk is. In deze zou de menselijkheid voorop moeten staan, wat betekent dat ieder mens gelijk, rechtvaardig en eerlijk behandeld dient te worden ongeacht zijn of haar afkomst, geslacht, geaardheid, handicap, geloofovertuiging of haar- of klederdracht.

Helaas weten wij mensen maar al te goed dat het in de praktijk zelden goed uitpakt, discriminatie en belediging van naasten komt in meerdere en mindere mate nog steeds voor, ondanks de regels en wetten die dat proberen tegen te gaan. In die zin staat de wet op vrijheid van meningsuiting ook in schril contrast met de wet op verbod van discriminatie.

Maar het zijn juist diegene die in hokjes geplaatst worden die bepalen hoe de staatkas de uitgaven doen. Uiteindelijk moeten alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld en afgetrokken worden en moet de taart zo eerlijk mogelijk verdeeld worden (de sociaal democratie). Want het gaat uiteindelijk om de ethische vraag: ‘Welke status van welvaart wil men bereiken en welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?' In landen waar men weinig heeft zullen die doelen aan minder hoge eisen voldoen dan in welvarende landen, doch is ook in die landen het verlichten van het lijden van de bevolking leidraad voor het beleid van de overheid die gekozen is door die ?lijdende' bevolking. Dus zal men er als overheid alles aan gelegen zijn de verwachtingen waar te maken en het vertrouwen van de bevolking te behouden.

Omgekeerd is het ook waar dat degene die leiden het meest lijden, aangezien men van mening is dat degene met de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Daarbij kan men zich ook voorstellen dat degene die voorop lopen de meeste wind van voren zullen vangen en een zwaardere tocht zullen hebben dan degene die in de luwte lopen. Met andere woorden het is makkelijk om reactief te zijn naar aanleiding van wat de leiding voorstelt of doet dan zelf het voortouw te nemen en naar voor te stappen met een idee waar jij van denk dat het zou kunnen werken, maar waar je de rest nog van moet overtuigen. In die zin is het leiden ook een lijdensweg, omdat het overtuigen veelal meer moeite kost dan het daadwerkelijk bedenken van een idee.

Persoonlijk kan ik bevestigen dat ik tegenwoordig maar hoef te piepen of er staat al weer een oplossing klaar, wat dat betreft leef ik hier in Nederland in een nogal welvarend land. In Soedan zeurt men omdat men tien kilometer moet lopen voor water, in Nederland zeurt men als men vijftig meter moet lopen voor een biertje. Dit gezegd te hebben, hoop ik dat wij mensen ons gaan realiseren dat er nog een lange, lange weg te gaan is naar een gelijke, rechtvaardige en eerlijke wereld.


13. Een ongeluk zit in een klein hoekje

24 mei, 13:33

De kans dat iets fout gaat is met een bepaalde waarschijnlijkheid in te perken als men de juiste risicomaatregelen treft. Deze spreuk of dit levensmotto is als het ware een waarschuwing voor een ieder die argeloos omgaat met onzekerheden.

Zowel het ‘ongeluk' als het ‘kleine hoekje' zijn metaforen voor ‘problemen' en de ‘kans' dat het fout gaat. Aan elke actie is een reactie verbonden, soms is een reactie ongewenst en leidt dat tot problemen. Zo kan bijvoorbeeld door corrosie een tank gaan lekken en kan dat lek op diens beurt weer leiden tot een explosie. Als men voldoende voorzorgsmaatregelen neemt dan kan men met een berekende waarschijnlijkheid voorkomen dat die explosie ooit plaatsvindt. Zowel de corrosie in de tank als het eventuele lek kan opgevangen worden door voldoende controle en herstelwerkzaamheden voordat het überhaupt mis kan gaan. Dat betekent wel dat men de tijd moet nemen risicomaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door drukmeters, spanningsmeters of protonmeters te installeren. Als die meters onacceptabele verschillen (druk, temperatuur, concentratie) meten, zal men de tijd moeten nemen de tank te legen, te controleren, te herstellen en weer te vullen om te voorkomen dat die explosie ooit plaats kan vinden. In de industrie is het dan ook gebruikelijk om eens in de zoveel tijd check-ups en renovaties te doen aan bestaande apparatuur.

Naast het letterlijke ‘ongeluk' kan men ook spreken van een figuurlijk ongeluk. De persoon is een stuk ongeluk zelf. Vaak zal men in die gevallen de persoon in kwestie ook in een klein hoekje terug vinden. Het is immers normaal om het verdriet alleen in afwezigheid van de schijnwerpers te uiten of heb jij wel eens iemand trots zijn of haar tranen van verdriet in het midden van de kamer zien laten stromen? In deze is het ook schrijnend als je beseft hoeveel kleine hoekjes wij wel niet in onze samenleving hebben en hoeveel leed er gepaard gaat bij ziekte, verslaving of ouderdom in eenzaamheid. Ik zou bijna willen pleiten voor een gezelschapdag als ik me realiseer hoe eenzaam sommige lieve, maar ongelukkige mensen soms kunnen zijn.

Persoonlijk kan ik uit eigen ervaring spreken, dat ik in de tijd dat ik ziek (lees psychotisch) was, mezelf ook zover mogelijk weg wilde stoppen en dat het vrijwel direct fout ging toen de politie mij uiteindelijk vond. Ik wilde vluchten, zij wilden helpen. Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen is ook waar gebleken in deze.

Inmiddels durf ik weer midden op het toneel te staan en huil ik af en toe nog stiekem (soms ook van geluk) als ik even van de zijkant toe mag kijken naar het optreden van mijn naaste en mij mag laten leiden door de kracht die ik in zijn of haar woorden vind.


14. Een brood in de morgen is een dag zonder zorgen


24 mei, 13:35

Voedsel is naast water een van de eerste levensbehoeftes op aarde. Zonder voedsel sterft men uiteindelijk, omdat men geen energie meer heeft om het lichaam in leven te houden. Daarom zal voedsel immer een hoge prioriteit houden bij de behoefte van mensen. Sterker nog, in afwezigheid van voedsel is het eens zo zorgeloze bestaan van de mens opeens een strijd om te overleven geworden. Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor de algemene zorgplicht om het volk voldoende te voeden. In principe geeft deze spreuk iedereen het algemeen recht op een ‘brood' per dag.

Het ‘brood' staat hier metafoor voor ‘voldoende eten' en hoeft dan ook niet perse een brood te zijn. Ik kan me zo voorstellen dat er in sommige delen van de wereld eerder rijst, pannenkoeken of iets anders gegeten wordt. Zowel de ?morgen' als de ?dag' staan metafoor het ?begin' en het ?vervolg' van het leven. Als je tijdens je jeugd goed te eten krijgt dan zal je in je volwassen leven ook beter in je schoenen staan.

Tenslotte, staan de ‘zorgen' zowel letterlijk als figuurlijk metafoor voor de dingen waar wij mensen onszelf druk over maken. Eten is daar essentieel in voor iedereen op de wereld. Persoonlijk kende ik deze spreuk eerst in een andere negatievere vorm: Een ‘blow' in de morgen.. dat is misschien voor mij wel waar, maar niet iedereen is een junk en heeft die behoefte, daarbij vind ik dat de wereld beter af is als iedereen een brood in de morgen heeft dan een blow.


15. Niets is wat het lijkt

24 mei, 13:43

Mensen nemen het leven vaak als gegeven, maken zich nergens druk om en als zij zich ergens druk om maken dan lijkt het in de ogen van de ander om 'niets' te gaan. De waarheid is echter dat het wel degelijk om iets gaat, maar dat men niet wil toe te geven wat de ernst van de situatie is.

Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor de verraderlijkheid van de liefde, zoals Herman van Veen het zong: de stilte is voor de liefde een gevaar. Wat ik bedoel te zeggen, op de momenten dat jij denkt dat er niets aan de hand is, is er wel degelijk iets aan de hand alleen jij ziet het niet. Als je vervolgens gaat twijfelen en ernaar gaat vragen, moet je het antwoord van de ander geloven, opdat je geen andere waarheid hebt. Het geloven zelf is soms al moeilijk, laat staan de woorden van een ander.

Het 'niets' is metafoor voor het 'onmogelijke', iets wat jij niet als waarheid kan bevatten. Het 'lijkt' staat metafoor voor de 'doodse stilte' die gepaard gaat met het verzwijgen van de problemen die er zijn tussen twee mensen die echt van elkaar houden.

Daarnaast kan je er ook politieke of economische betekenis aan verbinden in de zin dat in de zin dat vanzelfsprekende dingen er niet zomaar zijn, daar is allemaal over nagedacht en bestaan met een reden.

Zo lijkt deze internetsite vanzelfsprekend te zijn, toch wordt ik erg onrustig zonder verbinding, er lijkt niets te gebeuren, maar de werkelijkheid is dat wij schrijvers elkaar allemaal beïnvloeden en manipuleren. Dien gevolge schrijft men erg reactief of op de sympathie van anderen in. Het is een nobele taak om over anderen te mogen schrijven, toch adviseer ik je bij jezelf te blijven. De mooiste werken ontstaan uit het niets. Met mijn eigen hart gemaakt, ze lijken te gaan over niets (met een bord voor je kop is dat ook zo) maar als verder gaat kijken dan zul je merken dat erin de meeste woorden dubbele betekenissen zitten die de gedichten en verhalen inhoudelijk meer lading mee geven dan je op het eerste gezicht zou denken.


16. Een plus een is twee

31 mei, 14:45

Relaties en dingen zijn met oorzaak en gevolg aan elkaar verbonden en hebben immer een vast resultaat. De uitkomst is gebonden aan de wetten van het leven.

Deze spreuk of dit levensmotto koppelt een wiskundige waarheid aan de gang van zaken in de werkelijkheid. Het ‘een' en ‘een' staat hierbij model voor een bepaald ‘persoon, dier, plant of ding' dat interactie heeft met een ‘ander persoon, dier, plant of ding'. Deze twee zaken zijn elementair aan elkaar verbonden volgens de bestaande wetten van natuurkunde, maar ook volgens psychologische en sociale wetmatigheden.

Het blijkt dat zowel de wiskundige wetmatigheid als de geestelijke wetmatigheid waarheid zijn in de realiteit. Een brood plus een brood zijn twee broden evenzo is een brood plus een mond een gevulde maag. Het ‘een' en ‘een' zijn in beide gevallen een optelsom van logische beredenering die met oorzaak en gevolg met elkaar verbonden zijn.

In deze wereld lijkt de logica (het goede) als een wetmatigheid verantwoordelijk te zijn voor hoe dingen en relaties met elkaar verbonden zijn in een spectrum van mogelijkheid. De enige zekerheid die wij hebben is waarschijnlijkheid, met andere woorden alles bestaat uit een kansverdeling van mogelijke gebeurtenis en de uitkomst van die kansverdeling wordt bepaald door natuurkundige (of wiskundige) wetmatigheden. Dien gevolge bevriest open water bij nul graden Celsius en verdampt het bij honderd graden Celsius, echter bij andere temperaturen is er een verdeling van water wat zich in de vaste, vloeistof of gasfase bevindt. Als je dan nog kleiner gaat kijken op de schaal van atomen en elektronen dan liggen die verdelingen nog verder uit elkaar. Daarom is op microschaal de uitspraak: ‘een en een is twee' niet helemaal waar (de uitzondering die de regel niet bevestigd). Men spreekt dan over de waarschijnlijkheid van kansen die in zijn geheel 100% zijn, echter als je specifiek gaat kijken zal de uitkomst van een enkele meting niet precies een 100% meting zijn. Wiskundig gezien gaat er een rest waarde verloren aan de informatie die je verlies bij het vastleggen van de meting. (de deeltjes zijn immers altijd in beweging en onderhevig aan invloeden van buiten af, waardoor kostbare energie (lees meetresultaat) verloren gaat.

Daarnaast is in de bijzondere situatie van wederslachtig ‘vruchtbare' en nog een ‘vruchtbare' persoon, dier of plant er een kans is dat deze twee samen nieuw leven scheppen en de uitkomst zelfs ?drie of vier of meer kan zijn'. Echter als je dan weer op microschaal gaat kijken dan blijft de wet van behoud van massa van kracht, elk pondje komt per slot van rekening door het mondje. Dus ook de energie voor elke cel die zich gedeeld heeft is van buitenaf afkomstig geweest.

Persoonlijk kan ik bevestigen dat ik vrijwel dagelijks tegen het psychologische (lees economische) aspect van een plus een is twee oploop. Als ik gebeld of ge-sms’t (interactie) word volgt er een vraag of een afspraak , daardoor ontstaat er een band (uitkomst) die als die mij bevalt weer leidt tot vragen of afspraken van mijn kant. Helaas, kom ik niet altijd iemand tegen waarbij ik mezelf op zou willen tellen tot die significante tweede, doch ben als persoon best tevreden met de relaties en dingen die ik wel heb in mijn leven.


17. Wie niet bij de druiven kan zegt dat die zuur zijn

31 mei, 14:46

Ieder mens stelt tijdens zijn of haar leven doelen in de hoop een verbetering van de huidige situatie te bereiken. Niet iedereen heeft evenveel aanleg of talent om een bepaald doel te bereiken. Hoeveel jongetjes van een jaar of tien dromen er wel niet van profvoetballer te worden en hoeveel daarvan worden dat daadwerkelijk? Degene die er echt voor gegaan zijn, maar het niet gehaald hebben, zullen uiteindelijk zelfs zeggen dat ze het niet meer leuk vonden.

Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor de altijd aanwezige eigenschap van mensen om jaloers te zijn. De relaties en dingen die voor een mens onhaalbaar zijn worden als slecht of vies afgeschilderd zonder dat men daadwerkelijk van de vrucht geproefd heeft.

De ‘druiven' in deze zijn dan ook metafoor voor de zaken in het leven die men zichzelf ten doelen kan stellen. Het ‘zuur' in deze staat voor de afgunst (lees jaloezie) jegens het onhaalbare doel.

Persoonlijk kan ik bevestigen dat ik als jong brugklassertje al in de NBA wilde spelen, maar dat ik na teleurstellende trainingskampen in Amerika zei dat ik heimwee had en dat de sfeer niet prettig was. Uiteindelijk heb ik het nooit tot een profbasketballer geschopt en schrijf ik nu verhaaltjes en gedichtjes voor mezelf en anderen op internet in de hoop dat men het leuk vindt. Maar in het bijzonder dat men iets met mijn werk gaat doen opdat mensen gaan nadenken over verbeteringen in de maatschappij zoals ik bijvoorbeeld in filosofische teksten als Adam en Eva waren god en NDS 2500 AD beschreven heb.


18. Eenvoud siert de mens


2 jun, 16:29

Dingen en zaken die voor de mens begrijpelijk en overzichtelijk zijn vinden veelal meer waardering en respect dan dingen en zaken die controverse en extremiteiten oproepen. Kant-en-klare informatie die duidelijk aangeeft of iets bij jou past of bij jou hoort is van essentieel belang in de vooruitgang van onze huidige maatschappij. De behoefte aan snelle en juiste beslissingen maakt dat de maatschappij op een optimaal vermogen functioneert.

Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor wat puritisten noemen: De logica zal zege vieren. Waar het eigenlijk op neer komt is dat de mens enkel gecharmeerd is door eenvoudige dingen die hem of haar direct in het oog springen en dan ook verklaarbaar zijn in de context waarbinnen men iets waarneemt.

Wiskunde en natuurkunde zijn de puurste vormen van versimpeling en verduidelijking van de werkelijkheid, het is dan ook niet vreemd dat dat soort mensen een hoge aanzien hebben in onze maatschappij. Men gebruikt zonder het te weten op een dagelijkse basis de bestaande middelen uit de kennis die wiskundige en natuurkundige voor ons geformuleerd dan wel gemodelleerd hebben.

Het feit dat ik nu op een toetsenbord zit te tikken en verbinding met het internet heb is een optelsom van informatietechnologische middelen die mij in staat maken digitaal te kunnen communiceren met jou.

Een face-to-face gesprek zou veel minder technologie vereisen om deze boodschap over te brengen, want dan zou jezelf kunnen zien wat voor een simpele ziel ik eigenlijk ben, doch zou je als persoon geïnteresseerd kunnen zijn in mijn jonge bouw, donkere haren, blauwe ogen en semimoderne klederdracht. Niet dat ik je meteen wil gaan versieren, maar als jouw uiterlijk mij ook in het oog springt dan zou ik ook simpelweg gebiologeerd kunnen zijn van jouw uiterlijk.

Echter, op het internet moeten we het met elkaars teksten en foto's doen om enigszins een indruk te krijgen van wat men zoal in huis heeft. Hoe men er in de werkelijkheid dan daadwerkelijk uiteindelijk uitziet lijkt van secundair belang te worden als men reeds elkaars gedachten en patronen kent. Doch zou ik als mens het er moeilijk mee hebben als ik iemand tegen zou komen met zware psychische en lichamelijke problematiek, ik zou wel van zo iemand kunnen houden, maar dan is het meer uit medelijden dan dat ik zelf zo ontzettend gelukkig ben.

Vaak kom ik bij mezelf tegen dat juist bij eenvoudig niet te intensief contact er nog wel sprake is van een beetje verliefdheid, terwijl als ik op iemands lip ga zitten en we raken uitgepraat of verstrikt in elkaars problemen dat er dan weinig sprake is van 'slingers en ballonnen' doch eerder van 'toastjes met kaas'

Met andere woorden; Single is het leven elke dag een feest, maar samen raak je nooit uitgefeest mits je op een eenvoudige manier gelukkig met elkaar kan zijn en niet verdrinkt in elkaars problemen die het leven moeilijk dan wel ondragelijk maken.


Werken aan de winkel

7 jun, 19:07

Een kind is de hoogste beloning die men in een mensenleven kan ontvangen. Echter, de prijs die men betaalt om ervoor te zorgen en het groot te brengen is zeer hoog. Eigenlijk moet je als mens jouw eigen jeugd opgeven in belang van het kind. Als wij een kind willen moeten we nog keihard aan onszelf werken om het offer te kunnen brengen ons kind een waardige toekomst te geven.

Maar alleen heb ik de kracht niet meer om te stoppen. De kracht niet meer om opnieuw te beginnen. Ik ben niet alleen, dus er moet een god zijn die leeft tussen ons. Maar ik voel me zo eenzaam in mijn strijd tegen de vergankelijkheid en als ik wakker word vlucht ik meteen in gebruik, ik draai mijn joints en pink traantjes weg als ik denk aan het mogelijke verlies van jou.

Jij, ergens diep onder de grond, verborgen in de grot van Dionysos huilt net zo hard met mij mee, als je jezelf confronteert met het leven wat wij nu leiden. Verslaafde gelukszoekers telkens weer opzoek naar iets nieuws aan de horizon, verveeld met elkaars gedachten vragen we ons af: Waarom?

Waarom kunnen we niet leven zoals we dat willen? Waarom zijn we afhankelijk van gebruik? We zijn schrijvers en leven in onze eigenwijze wereld van brood met boter en twee weken oud beschuit. Het is zinloos om nog te denken dat er iets gaat veranderen. Laat staan dat ik nog de hoop heb dat wij ooit.. (maar dat zeg ik niet).

Vriendschap, vriendschap is fijn. Maar ik dool door een eindeloos veld van rozen en loop telkens weer het moeras in als ik mezelf wil zijn. Eigenlijk staat de tijd stil, of eerder gezegd op ‘repeat’ en zolang ik niet met jou op een lijn kom blijf ik steeds dieper afzakken van de maatschappelijke ladder. Alsof ik mezelf steeds verder tot jouw niveau verlaag..

Ik zal je eerlijk zeggen dat ik vandaag ook de neiging had mezelf maar vol te gooien met alcoholische troep, het licht uit doen, mezelf onder de dekens te begraven en keihard te gaan janken. Maar nee, zo erg ben ik nog niet. Het kleine beetje vechtlust wat er nog in me zit heeft me weerhouden de bijl er volledig bij neer te gooien.

Ik zit nu wel aan mijn eerste biertje, heb een klein traantje gelaten, maar ben wel aan het werk. Mijn bedoeling is dan ook dat ik mijn werk af heb voordat ik ?sterf? aan mijn gebruik. Met andere woorden: Dat ik nog iets nuttigs doe voordat ik van het padje af ga.

Daarbij geloof ik dat als ik goede dingen met mijn tijd doet, ik de ruimte zal krijgen goede mensen te ontmoeten. In deze doel ik op iemand die mij wel kan motiveren op het pad te blijven en andersom ik diegene ook. In de hoop dat wij langs onze weg een mooi huisje zullen vinden waar ooievaars vliegen, twee fietsen voor de deur staan en wij ?s avonds om zes uur gewoon gezamenlijk kunnen eten van ons eigen zuurverdiende geld met eventueel het vooruitzicht op een gezellige avond samen zonder drugs of alcohol en het gevoel dat dit aan tijdelijkheid voorbij zal gaan.

Aldus, spiegel ik mezelf voor dat jij dit niet bent en ik slechts op een moment van zwakte vatbaar voor jouw onzin ben geweest en dus ook daadwerkelijk in staat was te geloven dat jij ons kind zou dragen. Terwijl ik in de praktijk nog niet eens een ei voor je kan bakken, omdat jouw maag een normaal ontbijt niet eens meer gewend is en de boter in mijn koelkast ver over de datum, zodat mocht je er toch van eten, je er waarschijnlijk ziek van zou worden en mij zou beschuldigen van vergiftiging dan wel kindermoord. Met andere woorden: Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik jou iets aandoe, maar ook niet dat jij ons kind in een wereld zet waar het nog geen toekomst heeft.

Daarom besluit ik nu voor mezelf verse boter te gaan halen en in de supermarkt de drank in het vervolg te laten staan, opdat de omstandigheden waarbij ik ooit wel een kind zal verweken dermate verbetert zullen zijn zodat ik niet meer bang hoef te zijn dat het niet goed terecht komt of erger nog vroegtijdig sterft door het gebruik van verslavende middelen en de noodzaak een anticonceptiemiddel toe te passen, omdat het niet verantwoordelijk is in dergelijke toestand een kind op de wereld te zetten.

Als je wat wilt bereiken is het leven hard, je moet door het bitter en het zuur gaan om jezelf te kunnen realiseren dat alles wat je hebt niet vanzelfsprekend is en dat de waarde van jouw bestaan afhankelijk is van hoe je ermee omgaat.


Sonja en Jason


9 jun, 16:40

Vrijheid, echte vrijheid. Dat heb je pas als je weet dat het goed gaat. Geen zorgen meer hebt en bovendien onafhankelijk van elkaar kunt zijn. Sinds kort ben ik lid geworden van facebook en heb me aangemeld bij het filosofisch café. Opzoek naar wat inspiratie of een eventuele vlam kwam ik erachter dat mensen op dat niveau vooral bezig zijn de waarheid te verheerlijken of te omarmen met de beste bedoelingen, maar niet met een instelling er iets aan te doen.

Het koeienneuken bij daglicht is dan ook not done, maar gebeurd wel degelijk nevertheless. Persoonlijk zou ik graag wat meer feedback op mijn teksten krijgen en ben ik er niet zo op uit teksten van anderen op te hemelen. Ik bespeel mijn eigen fluit en wie het liedje mee kan zingen kan met mij meelopen. Graag had ik een duet gespeeld met iemand waar ik mee kan praten, fantaseren en dromen over een toekomstig leven wat in wezen zal bestaan als doel voor het nu en waar ik als mens samen met jou direct aan kan werken. Echter, daarvoor moeten de neuzen wel gelijk staan, dus ik begin bij het begin. Jij bent Sonfa en ik ben Fason, samen kan god tussen ons leven, maar alleen staat de duivel op jouw balkon.

Je hoeft nu de deur nog niet open te doen om te kunnen zien of het god of de duivel is die voor jou staat, maar wat ik wel weet is dat ik kan ruiken, horen, voelen, aanraken dat het van liefde gemaakt is waar ik de deur voor open doe. Met andere woorden als het niet goed voelt dan houdt ik mijn deur dicht. Desalniettemin sta ik nochtans open voor contact, opzoek naar een spiegel voor mezelf, iemand waarbij ik meer verdien dan een loze opmerking of een trap na, iemand die mij ziet staan en meteen denkt dat is een vriend, misschien wel mijn man, we zullen het wel zien..

Maar waarom vliegen de vogels van Oost- naar West-Berlijn?
Omdat ze soms in Oosten en soms ook in het Westen willen zijn..

Met andere woorden, ik zit ook niet stil, ik wil verder groeien, mezelf ontplooien tot een nog betere schrijver dan ik nu ben. Ik wil dingen meemaken en eens iets anders aan mijn hoofd hebben dan mijn dagelijkse behoefte aan bier, wiet en aandacht. Ik wil iemand die tastbaar is en het waard is om over te schrijven. Iemand waar ik het vertrouwen bij kan vinden mezelf te zijn zonder mezelf voortdurend te moeten bewijzen. Ik ben ik, ik doe niet altijd alles goed, maar ik doe wel mijn best zo min mogelijk schade aan te richten. Met mijn teksten wil ik jou en anderen laten zien hoe droevig, leuk en mooi het leven kan zijn. Soms kan ik hart zijn en soms ben ik zacht. Soms kan ik eerlijk zijn en soms heb ik de waarheid verkracht. Maar uiteindelijk zijn het allemaal emoties die in vrij ornaat in mij opkomen met mijn gedachte bij jou en de werkelijkheid waarin ik leef.

Ik ben een pelgrim al duizend jaar opzoek naar Sonfa struin ik de wereld en het wereldwijde web af in de hoop dat ik jou opnieuw zal treffen. In mijn hoofd herleeft jouw mond op mijn lippen en de zoete tranen die gepaard gingen bij het onvermijdelijke afscheid. Verbannen uit Thebe werd ik betovert door de Sfinx die mij de ziekte van Schizofrenie heeft mee gegeven. Nu loop ik als een koning Midas, maar ik noem mezelf Oidipiet, met mijn oren onder mijn capuchon door de regen van plek naar plek in de hoop dat jij daar bent. Maar telkens weer wordt ik teleurgesteld en verslagen met dezelfde verslaafde nymfomane zombies die allemaal een stukje van jou dragen maar het geen van allen zijn.

Nee, het is alleen jij Sonfa, niet Linda, die ik in dit leven nodig heb, om te kunnen overleven. Mijn gezonde zaad moet minstens twee keer bij jouw voorbestemde eicellen komen en onze kinderen, Sonja en Jason, zullen de vereenzelviging van onze waarheid zijn. Zij, en alleen zij, zullen ons pas echt kunnen bevrijden van de leegte die wij als dolende pelgrims hebben ervaren. Eindelijk zullen wij thuis mogen komen in het huis waar wij onze kinderen groot zullen brengen. Eindelijk zal er rust zijn. Eindelijk zullen we kunnen sterven als onze lieve Sonja en Jason er groot genoeg voor zijn.

Ame Ame


Droomei

20 jun, 14:39

Spartellend als in hoog water drijf ik verder van de kust af. Ik verween mijn dagen met halve liters bier en rol als een steen de berg af. Mijn schoenen zijn versleten en mijn broek heeft gaten. Ik heb nog niet eens ontbeten desondanks kan ik haar en mezelf niet haten. Ik situeer schepen aan den einder. Bevaar de regenboog en kluister me vast aan het gezang van de muze. Want het is zij die me bemint met de zoete liefde van het geschreven woord, bijna orgastisch als mijn woorden zich verweven met de realiteit kom ik net niet daar waar ik wil komen, maar laat de passie broeien in de tijd. Tandenknarsend, bedelend, bedevarend, stoeien met woorden en akkoorden sta ik vrij gemakkelijk met mijn oordeel klaar, alsof ik al weet wie ik ben en waar ik moet zijn. Er geen grenzen zijn die mij beperken om mezelf te kunnen zijn.

Nee, ik ben een vlinder fladderend door de wei. Ik kus de bloemen en bedwelm me met de nectar van de vrucht. Zinnespelend op morgen als de zomer haar verdienstelijkheid toont en de lucht openbreekt met goddelijke warmte. Rust ik op een vertrouwde tak en groet de postduif en de merel die bevrolijkt toekijken hoe ik mijn vleugeltjes eventjes ten ruste leg op het zinderende bladenspel van een trouwe treurwilg die mij als geboortegrond gediend heeft sinds ik ontwaakte uit de droom een ei te zijn.


Bestemming


3 jul, 11:16

Als stenen dansen gaan en de morgen het ochtendlicht laat zien. Dan zijn er kansen, toch. Stilaan kansen, kansen op een beter leven misschien. Ik communiceer met mijn hart met jou. Voel de bloedende tranen als je zegt dat je van me houdt. Nee, god is geen krijger, het is een gever in tijden van hoop, nood en moed. Het geeft de macht om door te gaan, ook al ben je op het leven na dood. God houdt je goed. De innerlijke kracht die zich uitdijt in het verbond tussen schimmen en zielsgevlei. Drijven we als twee zwarte zwanen in een bodemloze waterput starend naar boven. In de hoop dat we de ruimte terug vinden tussen jou en mij. In dit besloten bestaan. Ja, we zijn heiligen, vleesgeworden halfgoden die op aarde zijn gekomen om de liefde te verspreiden en de leiding over te nemen van het kwaad. En zelfs dan, zelfs dan, geheel in de lijn van de verwachting treffen onze vleugels elkaar in symbiose met de zuchtende wind. En als een lift stijgen we omhoog naar de randen van de vrijheid, voorbij de tijd, voorbij de dood. We vinden rust en vrede in het gras. Er is meer leven, we liefkozen de nacht en halen opgelucht adem. Gedragen in de armen van god, gaan wij samen verder op reis in dit aardse paradijs opzoek naar de tuinen van Bethlehem en de werkelijke betekenis van het lot voor jou en mij.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Chapters

Add Your Comments: