Street laws

Reads: 474  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic

truth in general

Dit is een lijst met lijfspreuken die ik zelf verzonnen of van anderen gehoord heb, alle spreuken heb ik uit eigen ervaringen als waarheid ondervonden. Met behulp van deze spreuken probeer ik een soort modern regel- en wettensysteem te maken, waarbij de waarheid regeert.


god is liefde
god bestaat niet
Adam en Eva waren god
god is de weg, god is de waarheid, de waarheid is de weg naar god
iedereen is gelijk geschapen in de ogen van god en dient ook zo behandeld te worden
de mens is als god
de mensheid is god
god is een piek van de evolutie
de natuur is de bron
man en vrouw zijn gescheiden maar gelijk
er is maar een menselijke soort of ras
god zit in jezelf
geloof in jezelf
respecteer vrijheid
luister naar je hart
hou van je eega als geen ander
weet wat er moet
weet wat er kan
weet wat er mag
weet wat je wil
eerlijk zullen we alles delen
eerst de dingen die moeten dan de dingen die mogen
je kan niet om jezelf heen
er is een tijd van komen en een tijd van gaan
lachen is gezond
respecteer vrijheid
fatsoen moet je doen
het leven is een groot feest
hou van je eega als geen ander
onkruid vergaat niet
geld stinkt niet
overdaad schaadt
twee tegen een is gemeen
de ketting is zo sterk als de zwakste schakel
voor wat hoort wat
komt tijd komt raad
je moet de kat niet op het spek binden
voor een gek is het elke dag feest
wie niet waagt, wie niet wint
spoken bestaan niet
grote geesten denken hetzelfde
(great minds think alike)
iedereen gaat een keer dood, maar niemand weet wanneer
wees voor niemand bang
hoe meer ziel, hoe meer vreugd
wie niet schijt, die niet stinkt
je moet geen oude koeien uit de sloot halen
voor niets gaat de zon op
een vos verliest zijn haren wel, maar zijn streken niet
je moet niet alles over een kam scheren
een plus een is twee
als de kat van huis is dansen de muizen op tafel
gezelligheid kent geen tijd
zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
stille wateren hebben diepe gronden
opgestaan is plaats vergaan
de eersten zullen de laatsten zijn
dromen zijn bedrog
hoop moet vliegen
als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen
op een been kan je niet lopen
wie goed doet, wie goed ontmoet
hoge bomen vangen veel wind
wie niet luisteren wil moet maar voelen
mijn weg of de snelweg
(my way or the highway)
boontje komt om zijn loontje
neem niet te veel hooi op je vork
een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen
je bent nooit te oud om te leren
van het menu van het leven heeft niemand het recept
alles kan als het maar leuk is
doe wat je leuk vindt
doe je ding
wie niet sterk is moet slim zijn
hardlopers zijn doodlopers
eigen haard is goud waard
zoals de waard is vertrouwt die zijn gasten
een brood in de morgen is een dag zonder zorgen
wie zoet is krijgt lekkers
zorgen is vooruitzien
blaffende honden bijten niet
wie de klepel ziet hangen weet hoe de klok luidt
op ieder potje past een dekseltje
beter een goede buur dan een verre vriend
bij de buren is het gras altijd groener
wie niet weg is gezien
denk niet bij het laatste vel, die na mij komt red het wel
de wonderen zijn de wereld nog niet uit
een kalf zoek je niet onder een os
een haan die op ongepaste tijden kraait, onthoofd men
iemand die met woede opstaat, zal met schade gaan zitten
het is geen schande om het niet te weten, het is een schande om niet te vragen
als vrijgezel ben je als een sultan
wie betaalt die bepaalt
een gewaarschuwd mens telt voor twee
meer handen maken meer werk
samen staan we sterk
wie de winter niet tegemoet komt zal de zomer nooit zien aankomen
je moet het paard niet achter de wagen spannen
een kind kan meer vragen stellen dan tien wijze mannen kunnen beantwoorden
het zijn de dwarsliggers die het spoor doen rechtlopen
graag of traag
een vuur aan wal is nog geen baken
de meeste stemmen gelden
het oog ziet meer dan het hart weet
wie geen geduld heeft moet tot tien tellen
een betere wereld begint bij jezelf
zeg nooit, nooit
de ellende begint waar het geluk eindigt
wetenschap is macht
(knowledge is power)
al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt het wel
klant is koning
tijd is geld
toeval bestaat niet
alles heeft een reden
verschil moet er zijn
op een oude fiets moet je het leren
een kat in het nauw maakt vreemde sprongen
wie de schoen past trekt die aan
alles is een
de waarheid duurt het langst
iedereen heeft iemand nodig
(everybody needs somebody)
van je fouten moet je leren
de tijd zal het leren
jong geleerd is oud gedaan
waar je mee omgaat word je mee besmet
(who you see is who you become)
beter laat dan nooit
tijd vliegt als je het naar je zin hebt
(time flies when you are having fun)
vakmanschap is meesterschap
in rust ligt de kracht
een gegeven paard kijk je niet in de bek
morgenstond heeft goud in de mond
economie is psychologie
papier is geduldig
geduld is een schone zaak
god kent geen genade
vat de koe bij de horens
je bent verantwoordelijk voor je eigen daden
voor onzin koop je niets
kleine kinderen worden groot
eerst denken dan doen
(think before you act)
mannen en vrouwen zijn spiegels voor elkaar
liefde gaat door de maag
integriteit is betrouwbaarheid
(integrity is reliablity)
wie de bal kaatst kan het terug verwachten
(what goes around comes around)
hoe meer, hoe beter
luister naar je hart
het leven is een cel
leiden is lijden
(to lead is to suffer)
overal is liefde
alles is aandacht
hoge bomen hebben diepe wortels
rijmen is slijmen
zeiken is voor de rijken
(to bitch is for the rich)
elk probleem verdient een oplossing
als je niet meer trouw bent kan je ook niet meer echt verliefd zijn
er schuilt meer achter de horizon dan alleen de ondergaande zon
als de vissen niet willen bijten hangt het aas nog aan het haakje
niets is onmogelijk
niets is wat het lijkt
liefde en trouw gaan samen als paard en wagen
achter de wolken schijnt de zon
geen nieuws is goed nieuws
het is stil voor de storm
de wereld is zo groot als je het zelf maakt
wil is wet
waar een wil is, is een weg
in de liefde en de oorlog is alles heilig
vergeven is een zegen
wat niet hoeft is niet nodig
met een bord voor je kop zie je niets
wie wat bewaart heeft wat
we zijn allemaal mensen
het leven is hart
wie de bui ziet hangen voelt de regen aankomen
niets komt vanzelf
(nothing comes easy)
een vergissing is menselijk
de waarheid dient de mens
liefde is logisch
het mes snijdt aan twee kanten
liefde is gratis
(love is free)
hebben is houden
(to have is to hold)
zien is geloven
een ongeluk zit in een klein hoekje
de donder komt na de bliksem
bergen kan je niet verzetten
eisen is wijzen
als de bloem en de bij samenkomen is het feest
het leven is een test
de enige zin van het leven is zin hebben om te leven
wees wie je wil zijn
(be who you want to be)
goede wijn verzuurt niet
tijd staat niet stil
je leeft maar een keer
beweeg met de stroom mee
(go with the flow)
wat je zegt ben jezelf
de wereld is rond
zeg niet wat je weet, maar weet wat je zegt
je bent wie je bent
succes is een keuze
wat je niet doodt maakt je sterker
(what doesn't kill you makes you stronger)
wie het kleine niet eert is het grote niet weert
het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt
twee zielen, een gedachte
geluk moet je verdienen
geluk dwing je af
doe maar normaal dan doe je al gek genoeg
niemand is perfect
als ik thuis ben doe ik open
doe bij twijfel niets
een goed begin is het halve werk
de eerste klap is een daalder waard
afspraak is afspraak
(a deal is a deal)
soms zit het mee, soms zit het tegen
(you win some, you lose some)
pas op waar je voor wenst
(be carefull what you wish for)
uit het oog, uit het hart
het leven is een groot toneelstuk, je moet alleen zorgen dat je op het juiste moment op de planken staat
elke dag is een nieuw begin
het leven is het leven waard
(live is worth living)
het lot is een onvoorzien feit
(faith is an unforseen fact)
hoe eerder, hoe beter
laat de moed niet in de schoenen zakken
meten is weten
liefde moet kloppen
(love must be right)
laat jezelf niet uit het veld slaan
geld moet rollen
feiten zijn feiten
kiezen of delen
pompen of verzuipen
liever vandaag dan morgen
schijn bedriegt
wat je vindt mag je houden
(finders keepers)
raar maar waar
wat je krijgt mag je houden
wat niet van jou is geef je terug
schrijven zegt meer
verloven is beloven
een lek is een gebrek
vroeger was alles beter
de aanhouder wint
wie schrijft die blijft
alles of niets
wat staat dat staat
zo gezegd, zo gedaan
fouten kunnen dodelijk zijn
(mistakes can be lethal)
veiligheid eerst
(safety first)
man en vrouw zijn gescheiden maar gelijk
(man and woman are sperate but equal)
alles wat je zegt zal tegen je gebruikt worden
(everything you say will be used against you)
je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is
(you are guilty until proven otherwise)
voeg het woord bij de daad
(put your words where your mouth is)
de een de dood de ander het brood
vrouwen en kinderen eerst
baas boven baas
de goeden lijden onder de slechten
eerlijk zullen we alles delen
eet de krenten niet uit de pap
(do not eat the topping from the dessert)
verlies niets uit het oog
schiet de bode niet neer
(do not shoot the messenger)
morgen is een andere dag
(tomorrow is another day)
gebruiken of weggooien
(to do or to ditch)
degene die vragen worden overgeslagen
(the asked are last)
als je het niet kan zeggen moet je het maar zingen
leven leer je met vallen en opstaan
god ziet alles
de laatste loodjes wegen het zwaarst
zorgen zijn voor morgen
de tong spreek waar het hart vol van is
alles kan een mens gelukkig maken
niets kan een mens niet begrijpen
er is geen weg naar geluk, geluk is de weg
het leven heeft zin als je maar zin maakt
geniet van het leven
liever meer dan minder
het gaat om de juiste instelling, niet om de goede bedoelingen
de kick van een goede prestatie is met geen drug na te bootsen
weer niet geblowd, weer een dag niet naar de goot
je bent nooit te oud om kind te zijn
verlies hoort bij het leven als de rekening voor een goede maaltijd
leven en laten leven
liefde is waarheid
anything that drives you may lead you to the top
(alles wat jou drijft kan jou naar de top leiden)
wat niet rekt dat scheurt
het is stil onder water
tijden veranderen, maar mensen niet
er is altijd een uitzondering die de regel niet bevestigt
een masker vertelt meer dan alleen maar de buitenkant
in de waan van het moment lijkt alles beter
je kan beter een keer geleefd hebben dan helemaal niet geleefd te hebben
begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is
je kan geluk niet vinden, het kan alleen jou vinden
geef nooit op
vingers zijn niet alleen om mee te wijzen, je kan er ook doorheen zien
zwak is degene die zich sterker voordoet dan die is
doe wat je kan, dan doe je niets te weinig
je kan niet altijd krijgen wat je wilt
(you can't always get what you want)
de waarheid ligt in het midden
liefde is blind
god is liefde
rust roest
in het land van de blinden is eenoog koning
bluf nooit tegen de beste hand
eerst zien dan geloven
het oog wil ook wat
ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg
als de drank zit in de man dan zit de waarheid in de kan
doe bij twijfel niets, behalve als je zeker weet dat het je iets oplevert
sorry zeggen is politiek de waarheid weerleggen
je bent jong en je wilt wat
waar men elkaar vrijheid geeft wordt de hechtste band gesmeed
de waarheid is een open deur naar verlichting
hoe meer je weet, hoe meer je vergeet
niemand staat boven de wet
er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden
elk gebod is een verbod
gij zijt geboren in de armen van god en daar zult gij ook sterven
alleen ben je gekomen en alleen zal je gaan
om de top de bereiken moet je eerst tot de bodem gaan
pluk de dag
(carpe diem)
je moet niet in zeven sloten tegelijk lopen
je kan de dood niet ontlopen
(you can't cheat death)
als je het beter weet moet je het zeggen
de appel valt niet ver van de boom
beter een vogel in de hand dan tien in de lucht
wat men zaait zal men oogsten
waar rook is, is vuur
niet geschoten is altijd mis
zeggen is schrijven
hoop doet leven
haastige spoed is zelden goed
de mens is zondig
een zwaluw maakt nog geen zomer
je moet je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt
je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is
als er een schaap over de dam is dan volgt de rest
je moet bij het begin beginnen
de bal is rond
elk voordeel heeft een nadeel
de zon lacht het leven toe en de maan lacht het leven uit
als de berg niet naar Mohammed wil komen dan komt Mohammed wel naar de berg
behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden
begeer het huis van je naaste niet
verloochen je naaste niet
de toren van Babel is ook niet op een dag gebouwd
voor je pensioen moet je de schaapjes op het droge krijgen
een belangrijk besluit gaat niet over een nacht ijs
god straft onmiddellijk
de beste stuurlui staan aan wal
de aanval is de beste verdediging
de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld
de grootste truc die de duivel ooit heeft uitgehaald is de wereld te overtuigen dat die niet bestaat
(the greatest trick the devil ever pulled is convincing the world that it doesn't excist)
waar tijd is, is ruimte
wat de boer niet kent dat eet die niet
je moet van een mug geen olifant maken
geld kan je maar een keer uitgeven
voorkomen is beter dan genezen
zoals de waard is vertrouwt die de gasten
zoekt en gij zult vinden
je moet het zekere voor het onzekere nemen
je moet niet op alle slakken zout leggen
van uitstel komt afstel
wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden
gedeelde smart is halve smart
het is beter om te geven dan om te krijgen
na inspanning komt ontspanning
honden en katten zijn als water en vuur
je moet het paard niet achter de wagen spannen
zeg het met liefde
alleen is maar alleen
beter meeverlegen dan onverlegen
beter te veel dan te weinig
ware liefde kent geen grenzen
hoogmoed komt voorde val
van ruilen komt huilen
soort zoekt soort
een kind kan meer vragen stellen dan tien wijze mannen kunnen beantwoorden
je moet niet het vijfde been onder een kalf zoeken
het is beter om een keer van iemand gehouden te hebben dan helemaal niet van iemand gehouden te hebben
gelukkig ben je niet alleen
het is nooit te laat om te veranderen
doe wat je denkt dat goed is
doe wat je niet laten kan
de jeugd is de toekomst
praatjes vullen geen gaatjes
oefening baart kunst
je bent wat je eet
als je ze niet kan verslaan moet je met ze samengaan
(if you can't beat them you must join them)
wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in
geluk is met de dommen
een brood in de morgen is een dag zonder zorgen
alle kleine beetjes helpen mee
als je het niet probeert lukt het nooit
aan elk begin komt een eind
zonder droom geen leven
wie het eerst komt, wie het eerst maalt
zachte heelmeesters maken stinkende wonden
maak van je hart geen moordkuil
je moet verder kijken dan je neus lang is
wat niet weet wat niet deert
wie niet neukt masturbeert
het gaat zoals het gaat
bewaar het beste voor het laatste
(save the best for last)
de waarheid is een les
eind goed, al goed
god is goed
simpel doch doeltreffend
pakken wat je pakken kan
drie maal is scheepsrecht
(three times is a charm)
vrouwen en kinderen eerst
help mensen in nood
zeg het met liefde en niet met haat
gek is zo gek nog niet
gods wegen zijn ondoorgrondelijk
je kan rennen, maar je niet verstoppen
(you can run, but you can't hide)
accepteer de feiten
de hemel is niet van koper
baat het niet dan schaadt het niet
wie het laatst lacht lacht het beste
wees dankbaar voor wat je hebt
het lam van god is de liefde van god
er is maar een liefde, de liefde van god
wederzijds respect is de enige weg naar vrede
de raddraaiers moeten weer wielen leren maken
de aarde is het huis van god
de wil van het volk is de wil van god
alles wat je wenst, zegt en vervloekt komt ooit eens uit
fantasie is het rijkste wapen wat een mens bezit
geld is net zoals tijd, maar relatief
een mens zijn of haar zin is een mens zijn of haar leven
we wachten allemaal op antwoord
arbeid maakt vrij
vragen staat vrij
wie geduld heeft wordt beloond
bitter in de mond maakt het hart gezond
zachte heelmeesters maken stinkende wonden
als je geen jeuk hebt, hoef je niet te krabben
de aanval is de beste verdediging
de boog kan niet altijd gespannen staan
laat je niet in het harnas jagen
je moet niet te snel je kruit verschieten
houdt je kruit droog
waar gehakt wordt vallen spaanders
wat waar is, is echt
gelukkig is de mens, die zijn of haar werk kent
er zijn geen dwaze ambachten, alleen dwaze mensen
beter een klant van de bakker dan van de dokter
wie het eerst komt, wie het eerst maalt
van dik hout zaagt men planken
alle hout is geen timmerhout
hout moet je niet snijden
men moet het ijzer smeden als het heet is
je moet meerdere ijzers in het vuur houden
je moet mensen niet over een kam scheren
problemen zijn als koren op de molen voor zij die het kunnen oplossen
schoenmaker, blijf bij je leest
je moet de plank niet misslaan
liefde is als schering en inslag voor zij die het begrijpen
je moet geen spijkers op laag water gaan zoeken
het werk prijst de meester
er is maar een liefde en dat is de liefde van god
de bomen reiken tot de hemel
(the sky is the limit)
geen woorden maar daden
(actions speak loader than words)
bloemen houden van mensen
gods wegen zijn ondoorgrondelijk
simpel doch doeltreffend
drie keer is scheepsrecht
(three times is a charm)
je kan rennen, maar je kan niet verstoppen
(you can run, but you can not hide)
de hemel is niet van koper
accepteer de feiten zoals ze zijn
baat het niet dan schaadt het niet
wie het laatst lacht, lacht het best
je kan niet om jezelf heen
je moet niet op alle slakken zout leggen
de enige zekerheid die we hebben is waarschijnlijkheid
doe bij twijfel niets behalve als je zeker weet dat het je iets oplevert
in de trein des levens heeft iedereen een beroep
zeker weten is altijd beter dan achteraf zeggen had ik het niet kunnen weten
doe niet wat ik doe, maar doe wel wat ik zeg
angst is een slechte raadgever
luister naar je hart als je je tong gebruikt
uit nood ontstaan de simpelste oplossingen
god geeft raad, maar wij vinden als mens het antwoord zelf
waar tijd is, is ruimte
waar pool is, is lading
waar rook is, is vuur
waar as is, is regen
waar water is, is leven
waar dier is, is mens
waar god is, is liefde
waar hart is, is hemel
waar geloof is, is hel
waar dood is, is kommer
waar onraad is, is kwel
waar aarde is, is land
waar lucht is, is strand
waar hoop is, is leven
klinieken zijn als kerken
het oog is groter dan de maag
hoogmoed komt voor de val
soort zoekt soort
van ruilen komt huilen
je moet niet het vijfde been onder een kalf zoeken
je moet het paard niet achter de wagen spannen
een gek kan meer vragen stellen dan tien wijze mannen kunnen beantwoorden
wie een ander het licht niet in de ogen gunt, zal ooit zelf in het donker staan
het zijn de dwarsliggers die het spoor doen recht lopen
graag of traag
een vuur aan wal is nog geen baken
de meeste stemmen gelden
nieuwe ronde, nieuwe kansen
een haan kraait geen victorie voor het eerste ei gelegd is
wie geeft wat die heeft is waard dat die leeft
vrijheid blijheid
ieder mens is gelijk geschapen in de ogen van god en dient ook zo behandeld te worden
zwijgen is toestemmen
over smaak valt niet te twisten
samen uit, samen thuis
een belangrijke beslissing neem je niet op een lege maag
geld maakt niet gelukkig
wie niet bij de druiven kan zegt dat die zuur zijn
je moet geen slapende honden wakker maken
de eerste stap zet jezelf
bezint eer gij begint
een mens weet pas wat die mist als het er niet is
leef om lief te hebben
bij nacht een mens, bij dag een mens
meisje plagen is zoentje vragen
beter laat dan nooit
wie het eerst scoort wint meestal de wedstrijd
hoe eerder, hoe beter
het leven is soms niet eerlijk, gelukkig kan de mens dat wel zijn
met grote macht komt grote verantwoordelijkheid
(with great power comes great responsibility)
niemand is onschendbaar
vrienden ben je niet voor even, maar voor het leven
liever iets dan niets
liever een dan geen
liever dood dan slaaf
erop of eronder
opgeruimd staat netjes
een schip zonder kapitein geraakt niet aan wal
eenvoud siert de mens
scherven brengen geluk
hoe hoger ze vliegen hoe dieper ze vallen
gedane zaken nemen geen keer
resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst
je kan niet alles hebben
liefde kan niet tot morgen wachten
(love can't wait until tomorrow)
je kan de liefde niet haasten
(you can't hurry love)
het leven is meedogenloos
het is leven is verrukkelijk
uit as zijn wij verrezen en tot as zullen wij wederkeren
leven zonder tegenslagen is als een spel zonder tegenstanders
zeg het met liefde
beter meeverlegen dan onverlegen
beter te veel dan te weinig
god is goed
ware liefde kent geen grenzen
het is beter om een keer van iemand gehouden te hebben dan helemaal niet van iemand gehouden te hebben
alleen is maar alleen
geen woorden maar daden
(actions speak louder than words)
wees tevreden met wat je hebt
de belangrijkste persoon in deze wereld ben jij
het is goed om met iemand te binden, maar belangrijker om van diegene te houden
oog om oog, tand om tand
mensen zijn mensen
ik ben verliefd dus ik begrijp
god is de liefde, god is het leven, het leven is de liefde van god
je moet geen kwaad met kwaad bestrijden
wie A zegt moet ook B zeggen
de tijd zal het leren
wijsheid komt met de jaren
houden van is los laten
poppetje gezien kastje dicht
het is niet altijd kermis
waar twee vechten hebben twee schuld
ledigheid is des duivels oorkussen
de grootste angst om te vrezen is de angst zelf
stilstand is achteruitgang
ken jezelf
wie vrede wil moet zich op oorlog voorbereiden
wie loopt maakt meters
nieuwe meesters, nieuwe wetten
liefde gaat door de maag
spreken is zilver, zwijgen is goud
beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald
elke gek heeft zijn of haar gebrek
ijzer kan je niet met handen breken
gedeelde smart is halve smart
er kan er maar een de winnaar zijn
(the winner takes it all)
niemand laat zich de wet voorschrijven
soms moet je door de zure appel heen bijten
wie zijn of haar billen brandt moet op de blaren zitten
waar het wringt gebeurt het
je moet je strepen verdienen
het enige wat je zeker weet is dat je een keer dood gaat
gij zult niet vloeken
gij zult niet stelen
gij zult niet doden
elke zin begint met een hoofdletter
aan het einde van elke zin komt een punt
het gezin is de hoeksteen van de samenleving
liefde moet ook ademen
geld spreekt
(money talks)
je moet het zelf doen
je moet het voor jezelf leuk maken
zo gewonnen, zo geronnen
gestolen goed gedijd niet
behandel de ander zoals jezelf behandelt wilt worden
misdaad loont niet
een wijze man of vrouw geeft zijn of haar fouten toe
spreek voor jezelf
je moet roeien met de riemen die je hebt
tel je zegeningen
(count your blessings)
samen staan we sterker
diamanten zijn voor altijd
(diamonds are forever)
diamanten zijn de beste vriend van een vrouw
(diamonds are a girl's best friend)
je moet mensen niet de les lezen, maar leren
altijd blijven lachen
niets is voor altijd
(nothing lasts forever)
niets is zeker
overdrijven is een vak
het leven is geven en nemen
politiek is persoonlijk
de maatschappij dat ben jij
we zijn allemaal kinderen van god
je moet niet met elkaar kunnen neuken, maar met elkaar kunnen praten
je zou met degene moeten trouwen met wie je het liefste praat
(you should merry the one who you like to talk to the most)
je moet wat aan elkaar kunnen toevoegen
man en vrouw vullen elkaar aan
wie bang is moet dapper zijn
gemakkelijk schrijven is hard werken
(easy writing is hard work)
de beste kunstenaars kijken bij elkaar af
god gokt niet
(god does not play dice)
hij of zij die nog nooit iets fout heeft gedaan, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd
als je niets doet kan je ook niets fout doen
als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat
op de markt is een gulden een daalder waard
wat gij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet
niemand zei dat het makkelijk zou zijn
(nobody said it would be easy)
pijn is fijn
wie pijn heeft moet flink zijn
een beetje vreemd, maar wel lekker
de bal is rond
voetbal is oorlog
niets moet, alles mag
moet is mag
meer is minder
liefde is meer
tijd heelt de wonden
trouw is eerlijk
doe maar net alsof je neus bloedt
liefde is een vreemde ziekte
liefde is een medicijn
liefde doet pijn
(love hurts)
aan een gift kan men geen rechten ontlenen
de hel is de ander
als de rijken oorlog voeren zijn het de armen die sterven
zonder muziek zou het leven een vergissing zijn
god is gek
iedereen is belangrijk
(everybody is a big deal)
het is de toon die de muziek maakt
zonder muziek zou het leven een vergissing zijn
de mens is bedrieglijk
de mens is de mens een wolf
alleen Jezus kon over water lopen
een stem of een wapen
zwijgen is toestemmen
wees ter goedertrouw aan je naaste
taboes zijn er om doorbroken te worden
niemand wil tweede keuze zijn
(nobody wants to be second choice)
maak van je hart geen moordkuil
blijf met je beiden benen op de grond
hoe verder men keek, hoe groter het leek
niemand houdt van niemand
(nobody loves no one)
seks is relax
(a dirty mind is a joy forever)
genoeg is genoeg
doe geen dingen die ik ook niet zou doen
je ziel ben jezelf
liefde is alles
(love is all)
je moet het schip bij de wal houden
hoog en droog
een gezonde geest en een gezond lichaam
mensen die weten preken niet en mensen die preken weten niet
de beste relaties komen voort uit vriendschappen
schoonheid is voor wie het ziet
(beauty is in the eye of the beholder)
slikken of prikken
poep gebeurt
(shit happens)
ik ben jij
veel woorden, weinig wol
alles van waarde is weerloos
van te veel spektakel wankel je allicht
voor elk gif is een tegengif
alles op zijn tijd
(all in good time)
ere wie ere toekomt
alles is een gedachte
(it's all in the mind)
wat zal zijn zal zijn
(que sera sera)
laat komen wat mag
(come what may)
het is nooit te laat om te veranderen
liefde is lijden
wat moet dat moet
eten of gegeten worden
(to eat or to be eaten)
eerst het boek dan de film
meer geld, meer problemen
(more money, more problems)
je bent niemand totdat iemand jou doodt
(you're nobody until somebody kills you)
geven is delen
(carring is sharing)
het leven is als een snoeptrommel, je zal nooit weten welk snoepje er zal volgen
(life is like a box of chocolates, you'll never know what you are going to get next)
is is zijn is god worden is god
(is is to be is to be god is god)
lam is houden van is verliefd zijn is liefde
(lam is to love is to be in love is love)
islam is god is liefde
(islam is god is love)
tijd is een deining is een golf
(time is a tide is a wave)
je bent nooit alleen
(you are never alone)
denk geen twee keer
(do not think twice)
je leeft maar twee keer
(you only live twice)
zijn of niet zijn
(to be or not to be)
moed verloren, al verloren
bier drink je voor je plezier
wijn drink je voor de gein
geniet maar drink met mate
bier op wijn geeft venijn
wijn op bier geeft plezier
waar plant is, is dier
regeren is vooruitzien
balans is de essentie
liefde is als zwaartekracht
laat je niet in het keurslijf drukken
een kinderhand is snel gevuld
met geld maakt men geld
reclame is porno
de beste reclame is mond op mond reclame
geen wensen, geen verwachtingen, geen verdriet
geen vrouw, geen verdriet
(no woman, no cry)
een uitvinder ziet geen problemen, enkel oplossingen
je moet het heft in eigen hand nemen
een voor allen, allen voor een
woorden zijn wapens
zijn is worden
(to be is to become)
je moet je aan de verkeersregels houden
voor rood licht moet men stoppen
rechts heeft voorrang
je moet je aan de snelheid houden
je moet uitkijken bij het oversteken
kijk goed om je heen
(look around you)
wie geeft die neemt
met een beetje wiet heb je geen verdriet
liefhebben kan je alleen in vrijheid
graag of traag
een man is een man een beest
een vrouw is een vrouw een dier
het enige wat je zeker weet is dat je niets weet
gij zult niet echtbreken
het verschil zit in de nuance
een mens moet doen wat een mens moet doen
rust, reinheid en regelmaat
alles begint met het getal nul
delen door nul is flauwe kul
poets je tanden, kam je haren, was je handen, knoop je jas dicht
de bom valt nooit
in de beknoptheid toont zich de meester
iedereen is hetzelfde, maar uniek
vrouwen komen van Venus, mannen van Mars
wonder boven wonder
vergelijk geen appels met peren
baas in eigen buik
de meningen blijven verdeeld
een dak boven je hoofd, een goede maaltijd en een goed gesprek
waarover men niet kan spreken, kan men beter zwijgen
hou je vrienden dichtbij, maar hou je vijanden nog dichterbij
als je iemand kan vertrouwen kan je er ook van houden
als je niemand kan vertrouwen kan je jezelf ook niet vertrouwen
oost, west thuis best
wat je geeft krijg je meestal weer terug
onderschat niemand
je heb iemand nodig om iemand te kennen
(it takes one to know one)
heb een ander lief zoals je jezelf liefhebt
ons kent ons
de dood of de gladiolen
al doende leert men
de kleren maken de mens
waar honing is, is gal
schaken is wiskunde
(chess is math)
geen geld, geen schat
(no money, no honey)
alle meesters waren ooit leerling
het is uiteindelijk toch een kleine wereld
(it's a small world after all)
kijk altijd naar de mooie kant van het leven
(always look at the bright side of life)
geloof of fiducie
leert en gij zult begrijpen
je moet verder kijken dan je neus langs is
een mens is een mens een wezen
maak van iemand geen prioriteit als jij slechts een optie bent
(don't make someone a priority if you are just an option)
de DJ is geen jukebox
muziek is magie
(music is magic)
het recht van de sterkste geldt altijd
laat zien, vertel niet
(show do not tell)
wie niet buigt zal breken
je moet je prioriteiten stellen
wie wat wil, krijgt wat
melk is goed voor elk
wiskey is geen fristi
jenever pas op je lever
wie op zijn of haar tenen loopt heeft weinig grond onder de voeten
wie zichzelf prijst komt geen eer toe
een profeet in eigen land wordt zelden geloofd
zo je wens is, zo is je wil
zo je wil is, zo zijn je daden
zo je daden zijn, zo is je lot
je moet altijd voor jezelf blijven denken
de overwinnaars waren geen lieverdjes
elk huisje heeft een kruisje
elk kroegje heeft een boegje
elk kerkje heeft een werkje
wie niet meedoet zal nooit winnen
Sinterklaas bestaat niet
de paashaas bestaat niet
de kerstman bestaat niet
schuw de waarheid niet
het zijn leugens wat we geloven, maar het is geloof wat ons bindt
god is bedacht voor alles wat we niet kunnen verklaren
actie is min reactie
het is tijd wat we krijgen en haast wat we maken
licht is energie
waar energie is, is massa, is warmte
de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars
je moet gewoon eerlijk tegen elkaar kunnen zijn
waar licht is, is donker
elegantie is hetzelfde doen op een andere manier
je moet voor jezelf durven opkomen
je moet trots op jezelf kunnen zijn
kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit
met je vrienden neuk je niet
neem iemand niet voor lief die meer van jou houdt dan jezelf
(do not take someone for granted that loves you more than you do)
wie niet neukt krijgt geen kind
eerst naar jezelf kijken dan naar de ander
klein is groot
je moet doen wat goed voelt dan maak je uiteindelijk altijd de juiste keuze
wees paraat
(be ready)
de grootste criticus ben jezelf
niets is zomaar
het zwaard in de schede betekent vrede
ieder stadje een schatje
de soep wordt niet zo heet gegeten als die opgediend wordt
wie het zure niet kent raakt aan het zoete gewend
regels zijn regels
regels zijn er om gebroken te worden
neuk het systeem
(fuck the system)
geniet van het moment


WETEN JULLIE ER NOG MEER??, het moet ALGEMEEN GELDEND zijn, ALTIJD WAAR ZIJN om
toegevoegd te kunnen worden, dus geen moment opnames zoals het kwartje is gevallen...

Uiteindelijk moeten alle zinnen als een puzzel aan elkaar geregen worden zodat het een enigsinds lopend verhaal wordt. Op dit moment staat alles nog kriskras door elkaar, omdat het nog onaf is.

Ik schrijf die spreuken om alle deuren naar de waarheid te openen, zodat mensen met behulp van die spreuken tot een dieper en beter inzicht komen over hoe het leven in elkaar zit. Die spreuken kunnen zowel als wettten gezien worden als leefregels die men kan gebruiken in moeilijke tijden, als een stukje hoop en begrip, iets wat je inzichtelijk maakt in hoe dingen in elkaar zitten. Misschien geef jij er niet om, en dat hoeft ook niet, maar voor mij voelt het als een verbreding van mijn leven en kennis door al die spreuken te verzamelen.

____________________________________________

Reacties:
Zo dan Pieter,jij had er zin in, nou zo'n lap nodigt mij niet uit tot lezen, maar zal straks 'ns kijken of ik 'n poging ga wagen.
Wens je in ieder geval 'n fijn weekend toe Lieve groet*~ Lady Love ~* - 23 oktober 2010

Aan Pieter: Alle wegen leiden naar Rome, maar dit lijkt me toch een serieuze omweg, vooral om de tegenstrijdigheden die je kunt ontmoeten. Tussen links en rechts door dan misschien? Geniet van het zoeken!errem - 23 oktober 2010 aan

> de wet van de st(r)aat *~ Lady Love ~*, errem: lees het maar rustig door, het is zoveel om gek van te worden soms, maar goed, ik zal er zelf ook nog eens doorheen gaan want ik zag al wat dubbelle en kleine tikfoutjes die verbetert kunnen worden, errem wat betreft tegenstrijdigheden ben ik het absoluut oneens met je, als je goed leest zal je begrijpen dat het leven precies zo in elkaar zit zoals ik in deze regels geschreven heb, je kan het oneens met me zijn, maar zelfs dan zal je later in je leven aan den lijve ondervinden dat alles wat ik vandaag gezegd heb waar is geweest.Pieter - 23 oktober 2010

hey Pieter, er zit nog een foutje in graet, moet dat graat zijn? 12 pag in office, tjonge jongen Pieter, komt dit door de liefde of.. *~ Lady Love ~* - 23 oktober 2010

lex petri: "het moet ALGEMEEN GELDEND zijn, ALTIJD WAAR ZIJN" daar hga je al meteen in het begin de mist in met 'god bestaat niet
Adam en Eva waren god' .. Cartouche cartouche - 23 oktober 2010

lady love: elk zinnetje heeft met een persoon te maken, of wel ik heb ze zelf verzonnen en als waarheid ondervonden of wel ik heb het van iemand anders gehoord of gelezen en over genomen in mijn algemeen geldende filosofisch raamwerk, wat ik nu de wet genoemd heb.

NB. Great is van Great minds think alike, of the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that it does not exist, in beiden gevallen is het engels en moet het geen graat zijn, of bedoelde jij een andere zinnetje soms?Pieter - 23 oktober 2010

cartouche: god bestaat niet!? idd god bestaat niet, MAAR sonfa fason (of terwijl adam en eva) waren god, zij zien liefde dus geloven in liefde, en god is liefde, maw. god als wezen bestaat niet maar god als gevoel bestaat wel en dat is nu net het gevoel wat alle mensen bij elkaar houdt en zo succesvol maakt in onze huidige maatschappij, door de wereld bijvoorbeeld als het huis van god te zien en als iets wat men moet respecteren en waar men goed voor moet zorgen is men waarschijnlijk beter in staat uit eigen verantwoordelijkheid zijn of haar troep op te ruimen dan als men de wereld als een poppenkast van politicologen en theologen ziet, waar de troep vanzelf wel opgeruimd wordt door een of ander fantasie-engeltje of zoiets, met andere woorden, de
eigen verantwoordelijkheid die uitgaat van de theorie "adam en eva waren (zich) god" is voor mij en vele anderen juist heel erg belangrijk, want iets uit naam van god, is voor een humantheist het zelfde als uit naam van jezelf (ghotic) en dus mogen wij elkaar niet meer vanwege religieuse verschillen bestrijden maar moeten wij met wederzijds respect met elkaar om blijven gaan zonder de ander over een kam te scheren met onze eigen problemen, uiteindelijk is het de bedoeling dat simpele wetjes, als help mensen in nood en een brood in de morgen is een dag zonder zorgen, de wereld gaan verbeteren, en zijn vele wetten die er nu staan reeds lang bekent en houden de huidige wereld zo als die is in stand, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de gelijkheid van man en vrouw en het feit dat er maar een menselijk soort of ras is op basis van de theorie 'sonfa fason got !'

>Pieter Op deze 'waarheden' is nogal wat af te dingen. Dat begint al bij de eerste: ook het standpunt dat God niet bestaat, is een geloofsuitspraak (niet wetenschappelijk te verifieren, evenals de omgekeerde bewering). Bovendien staat een aantal van deze uitspraken haaks op elkaar. Om bij het genoemde voorbeeld te blijven (er zijn er meer): wat later noem je als waarheid dat God (die blijkens die uitspraak kennelijk wel bestaat) goed is. Omdat een aantal van de hier gepresenteerde 'waarheden' elkaar dus tegenspreekt, kun je er met geen mogelijkheid een "modern regel- en wettensysteem" van maken, "waarbij de waarheid regeert"... Groet van Haiku-man - 27 oktober 2010

uitleg voor de liefhebbers en -sters het is vaak raar maar waar (absurdisme) en wat waar is, is echt (realisme) hoewel god niet bestaat (atheisme) is god wel goed (logisme) maw, de waarheid is de weg naar god (theologie) en de liefde van god is het leven (theisme), wij zijn allemaal kinderen (van god) [sonfa fason] (dus) en dus allemaal als god en even goddelijk ongeachte het geslacht, huidskleur, haardracht, klederdracht, geloofsovertuiging, politieke voorkeur of nibeau van opleiding, iedereen is even waardevol in deze maatschappij, als een radartje van het binnenwerk van een machine waar de tijd zou stil komen te staan als we ook maar een tandje, wieltje, schroefje, pinnetje, bandje, kogellagertje of druppeltje olie van zouden verliezen.
Maw. iedereen is belangrijk (everybody is a big deal) en daarbij gaat ook de regel
'er is altijd een uitzondering die de regel niet bevestigt' op zodat al die voorbeeldjes die mijn regels tegen spreken blijven kloppen in het geheel van wetgeving die
hier gegeven is. Pieter - 28 oktober 2010

Pieter

ja, zo kan ik ook het hele naslagwerk van spreuken en gezegde opnoemen... Ik vraag me af: wat schieten wij hiermee op?LouLou LouLou74 - 28 oktober 2010

Loulou74
ik zou het op prijs stellen als je eerst eens goed zou lezen voor je zomaar een reactie geeft, ik heb alles nu wel lang en breed uitgeld dacht ik zo, dit is de wet van gisteren voor vandaag en morgen, het is uiteindelijk de bedoeling dat mensen het inzicht krijgen wat de waarheid van het leven is en hoe daar naar te handelen en mee om te gaan, een simpel regeltje als help mensen in nood, moet bijvoorbeeld het internationale wereldleger verplichting alle mensen die hulp nodig hebben ook daadwerkelijk te helpen, voeg daarbij de regel een brood in de morgen is een dag zonder zorgen, dan kan je begrijpen dat het internationale wereldleger ook verplicht is iedereen voldoende eten (brood) te geven opdat de honger in de wereld verdwijnt, is het je zo een beetje duidelijk loulou74?


in reactie op sam van de nos
elk probleem verdient een oplossing, bovendien heb ik geen probleem ik los het juist op met mijn filosofische raamwerk van wetmatigheden van het leven, meerdere zinnen van mij zijn op straat al lang en breed bekent, doch verdien ik er niets aan, spreuken zoals niets is onmogelijk, een wapen of een stem, je strepen moet je verdienen, lijden is leiden, wie loopt maakt meters, het zijn de raddraaieers die weer wielen moeten leren maken, hoge bomen hebben diepe wortels, begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is, wie de bui ziet hangen voelt de regendruppels aankomen, balans is de essentie, liefde is als zwaartekracht, respecteer vrijheid, hou van je eega als geen ander, wees ter goedertrouw aan je naaste, luister naar je hart, gooi je oude schoenen niet weg voor je nieuwe hebt en natuurlijk Adam en Eva waren god, zijn allemaal voorbeelden waar mensen heden ten dage geld aan verdienen maar waar ik oorspronkelijk de auteur van ben geweest. Uiteindelijk heb ik besloten een internationale wet in het nederlands te schrijven waar het internationale wereldleger zich aan moet houden, de twee belangrijkste simpele doch doeltreffende wetten 1. help mensen in nood. 2. een brood in de morgen is een dag zonder zorgen, moeten er uiteindleijk toe leiden dat het internationale wereldleger verplicht wordt alle mensen in nood te helpen en voldoende brood te geven opdat de wereld er uiteindelijk beter van wordt. Het lijkt allemaal heel erg makkelijk, maar easy writing is hard work en de waarheid is een open deur naar verlichting, waar wij mensen dus uiteindelijk allemaal beter van worden. Ik hoop jou Sam hier in het kort een beetje extra geinformeerd te hebben en dat ik jou het inzicht heb gegeven wat nodig is om deze zaken via de media tot stand te laten komen, ooit. Maar goed, dat zal toch wel niet gebeuren, ik ben pas iemand als ik vermoord wordt en dan is het pas nieuws, ik weet hoe het gaat..ik ga eten bij mijn vader. prettige avond verder.

Tot slot: In reactie op wat god is... God is als een imaginair punt op een wiskunde as, het bestaat eigenlijk niet maar we kunnen het toch visualiseren als iets wat zou kunnen bestaan, met behulp van het woordje god worden de dingen duidelijk over hoe het leven in elkaar zit, god zit in jezelf, dus geloof in jezelf, als het getal i wat in het kwadraat min een oplevert en dus weer zichtbaar wordt op de as van de realiteit, ik begrijp dat het voor sommigen mensen een vervuiling is en het je kan beperken in wie je bent, ik dwing je niet in god te geloven zoals het getal i bestaat, maar wat ik je wel wil laten zien is dat god het bindmiddel is wat alle mensen gelukkig kan maken omdat ze het begrijpen. Zoals de uitspraak god is de liefde, god is het leven, het leven is de liefde van god, als je inziet dat liefde ook lijden is en lijden is weer leiden dan kom je tot de conclusie dat als je wilt leiden dat je liefde moet voelen waardoor je ook lijdt in het leven, daar bij is liefde meer en meer is minder, dus ook in die context kan je begrijpen dat als je meer wil hebben, (meer liefde) dat je dan met minder genoegen moet nemen om gelukkig te zijn in de liefde, tot slot wil ik afsluiten met het inzicht: geniet van het moment en laat je nooit jouw eigen geluk afnemen.

Ame Ame


Submitted: October 26, 2010

© Copyright 2022 Pieter de Winter. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Commercial Fiction Miscellaneous

Boosted Content from Other Authors

Short Story / Mystery and Crime

Book / Mystery and Crime

Book / Action and Adventure

Book / Young Adult

Other Content by Pieter de Winter

Poem / Romance

Poem / Romance

Poem / Romance