Tegen het ochtendlicht

Reads: 78  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


schrijnend verdriet
vergeten verlies
luister naar het gemis
en de muziek
die mij rust biedt

ik vergeet de jaren
stop met herhalen
en vraag mij af
wanneer zal deze woede bedaren
hoe kom ik van jou af

ik ben zo bang
dat ik niet meer terug kan
vrees zo zeer
dat wij niet zijn meer

ooit waren er prachtige dagen
maar nu het eind nadert
kan ik je alleen maar vragen
laat me in mijn waarde


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags