Tranendal

Reads: 68  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


In het tranendal
klinkt de echo
van verloren liefde
als een luide schreeuw
van eenzaamheid
door elke muur
om mij heen
heen.

Ik leef daar
als een verloren ziel
met een hart van steen
die maar niet kan begrijpen
waarom alles kapot moest gaan
toen jij uit mijn hart verdween.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags