Twee vrienden (voor Freddy)

Reads: 165  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
poem, song

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ik heb mijn lot betaald.
Stap voor stap
zet ik mijn zetten.
We lachen,
maar ik maakte geen grap.
Ik heb mijn fouten gemaakt
en mijn deel van verdriet gekend.
Maar uiteindelijk
hebben we het toch gehaald.
 
Wij zijn twee vrienden, mijn meid
en we blijven voor elkaar vechten tot het eind.
Wij zijn twee vrienden, wij zijn twee vrienden.
Geen tijd voor ruzies, want wij zijn twee vrienden.
De twee beste vrienden... van de wereld!
 
Je mag niet zomaar weg
en ik wil je niet zien janken.
Je gaf me liefde en vertrouwen en alles wat daarbij hoort.
Daarvoor wil ik je bedanken.
 
Maar het ging niet over rozen.
Het was geen gemakkelijke reis.
Ik beschouwde je als een waardige tegenstander.
Wilde van je winnen tegen elke prijs.
 
Maar nu zijn wij twee vrienden, mijn meid
en we blijven voor elkaar vechten tot het eind.
Wij zijn twee vrienden, wij zijn twee vrienden.
Geen tijd voor ruzies, want wij zijn twee vrienden.
De twee beste vrienden... van de wereld!


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags