Verder weg dan ooit

Reads: 100  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic
poem, song

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Liever zoeken naar wat echt is
dan vinden waar ik niet van houd.
Liever eenzaam tijdens kerstmis
dan nog langer samen hypocriet getrouwd.

Hier is niets meer om voor te vechten.
Hier is niets dan averij.
We hebben slechts nog onze rechten
in deze harde maatschappij.

Ze is dichter dan dichterbij,
maar verder weg dan ooit
verwijderd van mij
en ik laat haar gaan voor altijd.
Voor altijd!

Wie kan mij uitleggen
hoe zij zo vervreemde van mij?
Wie gaat tegen haar zeggen:
"Jij hoort niet meer bij mij!"

Wie legt haar uit?
Wie staat haar bij?
Zij wordt nooit meer mijn bruid.
Zij is niet meer van mij.

Ze is dichter dan dichterbij,
maar verder weg dan ooit
verwijderd van mij
en ik laat haar gaan voor altijd.
Voor altijd!

Liever dromen over haar gezicht
dan te zien hoe zij mij haat.
Liever lopen in het felle licht
dan te kruipen door haar straat.

Hier is niets meer te verliezen.
Hier is niets dan slavernij.
Voor mijn vrijheid kan ik kiezen.
Ik wil dat zij verdwijnd.

Ik heb haar niets meer te vertellen
wat ik haar niet al heb verteld.
In mijn hart of in mijn handen.
Ik laat haar gaan voor altijd.
Voor altijd!

Wie kan mij uitleggen
hoe zij zo vervreemde van mij?
Wie gaat tegen haar zeggen:
"Jij hoort niet meer bij mij!"

Wie legt haar uit?
Wie staat haar bij?
Zij wordt nooit meer mijn bruid.
Zij is niet meer van mij.

Ze is dichter dan dichterbij,
maar verder weg dan ooit
verwijderd van mij
en ik laat haar gaan voor altijd.
Voor altijd!

Liever niets om voor te huilen
dan te lachen om alles wat nog is.
Liever iemand hebben om bij te schuilen
dan bij iemand zijn die ik niet mis.

Ik heb haar niets meer te vertellen.
Het staat hier geschreven zin voor zin
en ik maak een laatste buiging
voor altijd.
Voor altijd!

Ze is dichter dan dichterbij,
maar verder weg dan ooit
verwijderd van mij
en ik laat haar gaan voor altijd.
Voor altijd!


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply