Verdriet langs het asfalt (voor Wende)

Reads: 264  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic

poem, song

Zwoele lentemorgen
in Chicago.
Zingt een man
zijn longen uit zijn borst.
Met diepe stem
vol van trots.
laat hij de klanken
klinken.
Maakt jou lekker los.

In het park
- nieuwsgierigen
luistervinken mee
waltsen samen door de zee -

bij het bankje.
Klaart hij de lucht.

Op de onbewerkte schreeuw
van de bomen.

De heren tegenover stemmen in.
De dames vertellen het aan hun vriendin.
Het ritme van de bladeren verwaait elke zin.
Toch luisteren zij geboeid naar hoe het ging.
Zwarte pakken en hoge hakken,
Iedereen krijgt zijn of haar zin.

En alles spreekt.
Spreekt en spreekt.

Waarom zij van hem ging?
- Op voorwaarde van een zeeman
dat hij altijd thuis komt.
Zo heeft hij naar haar haven verlangd. -
Zij niet langer met hem samenwoont?

Op de onbewerkte schreeuw
van de bomen.

En alles spreekt.
Spreekt en spreekt.

Want wat zij hadden was toch prachtig.
Waarom moest dat naar de goot?

Want zijn lieve kantoorhoer was geschrokken
en zijn trouwe keukenprinses vertrokken.

Voeten stampen vinnig in de nacht.
De romantiek werd plotseling verkracht.

Dromen bleven plakken,
Zij lieten elkaar niet zakken.
Toen kwamen de hoge hakken
en kon hij zijn spullen pakken.

En alles spreekt en spreekt.
Spreekt in de nacht.

Als hij ligt te slapen
en te denken aan jou.
- Handen klappen ineen
als hij zichzelf verandert
in een eenzaam verliefde steen.-

Wilt hij zijn spullen pakken.
Bij jou komen als man en vrouw.

In de borst geklonken,
samen dronken
en beschonken.
Praten ze wat na.
Over hoe het lied
heeft geklonken.
Als een ingedikte solo
Waarom zij hem verliet.

Het is van de zotten!
Ik voel zijn pijn
tot in mijn botten.
Klinkt het
uit alle strotten.

En alles spreekt
en spreekt.
Zo spreekt de lucht. 

 


Submitted: June 19, 2010

© Copyright 2021 Pieter de Winter. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by Pieter de Winter

Book / Religion and Spirituality

Book / Religion and Spirituality

Book / Religion and Spirituality