Vergeet me

Reads: 126  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ik wil schreeuwen
rennen, huilen
en mezelf niet meer kennen.

Leg jouw roos
naast mij neer.

Laak een traan
en vergeet het weer.

Tenminste, dat denk ik.
Maar onderhuids,
tussen de oren,
achter mijn borst.
Er is iets niet pluis.

Pijn verweven
met weggeëbt verdriet.
Gewicht
van mijn schouders gelost.

Ik kan niet toveren.
Ik ben geen charlatan.
Het enige wat ik je kan beloven
na alles wat ik nu ben geweest
is dat je met al je excuses
de boom in kan.

Want jij ziet de fout toch niet.

Doe maar net
alsof ik
er niet ben geweest.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.