Vrede met jou

Reads: 124  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: War and Military  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


De dagen tellen voorbij.
In mijn hoofd
zie ik soms spoken,
maar meestal ben ik blij.

In een vaas staan rozen
en naast mij
een goed glas wijn.

De geur van dromen
bedwelmd mijn aangezicht.
Achter mijn deur
schuilen demonen,
maar ik jaag ze weg
met mijn vrolijk gedicht.

En dan is de maan verdwenen.
Doet de zon haar intreden.
De lucht kleurt weer blauw
en even ben ik tevreden.
Tevreden met jou.

Goed of slecht.
Arm of rijk.
Je bent wie je bent.
En daar heb ik
vrede mee.© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More War and Military Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags