Waakvlam

Reads: 195  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


In ontluisterende stilte
valt er een druk van mijn schouders
verdwijnt de kilte
een diep zucht
laat los
en geef terug

In het leven
uit de dood
zachtjes blazen
iets kleins
wordt groot

Verlaat je dromen
treedt in het nu
de toekomst is gekomen
ik ben er voor u

En als ik stilaan weer in slaap val
dan knijp ik mezelf wakker
met de gedachte
dat ik over u waak


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.