Waarom zij?

Reads: 84  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ze schrijft gedichten
als muziekstukken.

Haar woorden zijn
de waarheid.

Maar waarom
is zij niet hier?

Ze heeft me
betoverd.

Ze heeft me
in haar macht.

Ze laat mij
haar vruchten plukken.

Ze neemt
nooit afscheid.

Maar waarom
is zij niet hier?

Ze is
tijdloos.

Haar zinnen
geven mij kracht.

Ze is het einde
en het begin.

Samen hebben wij
altijd plezier.

Maar waarom
o waarom
is zij niet hier?


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.