Zij sprak tot mij

Reads: 114  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Zij sprak tot mij
en ik geloofde Haar.
Zij kwam tot mij.
Nu ben ik Haar dienaar.
 
Zij raakte mij aan
en ik steeg naar de Zon.
Zij noemde mijn naam.
Nu ben ik Haar bron.
 
God is een vrouw.
Moeder der Aarde.
Zij is mij trouw.
Van oneindige waarde.
 
God is een vrouw.
Baarster des Leven.
Zij houdt van jou.
Ik zou er alles voor geven.
 
Zij is almachtig.
Ik ben slechts een man.
Zij is beyond comprehension.
Ik weet er alles van.
 
Zij is God.
Luister naar Haar.
Samen maken wij
voor Haar
een Hemelsplan.


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems