Zondag

Reads: 118  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic
poem, song

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


De wind waait door de bomen
en de zon schijnt op mijn bol.
In het gras lig ik te dromen.
Ik heb mijn handen vol.
 
Het is een warme, warme zomer
en een drukke dag vandaag.
Maar ik ben slechts maar een dromer.
Voor mij gaat alles traag.
 
Morgen moet ik werken
en nog reizen bovendien.
Dan zal ik het wel merken.
Dat wordt een lange dag, misschien.
 
Maar vandaag...
Is het zondag.
Het is zondag vandaag!
Het is...
Een prachtige dag.
Ik heb vlinders in mijn maag.
 
Ik lig rustig te genieten van het mooie, mooie weer.
Ik bewaar mijn zorgen maar voor morgen.
Hier aan dit schone meer.
Dit schone, schone meer
waar mijn dromen liggen verborgen.
 
Vandaag is het zondag.
Het is zondag vandaag!
Het is...
Een prachtige dag.
Ik heb vlinders in mijn maag.
 
Morgen is het maandag
en heeft iedereen weer een vraag.
Maar vandaag is het een rustdag.
Niets doen doe ik o zo graag.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.