Cola

Reads: 56  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
Ik vroeg drie vrienden mij een willekeurig woord te geven.
Die woorden ware Appel, Haarband en Muur.
Dit gedicht gaat over het religieuze dorpje waar ik ben opgegroeid, en hoe ik me voorstelde dat sommige gelovige jongeren soms los moeten hebben willen breken.01-2009

Submitted: August 17, 2012

A A A | A A A

Submitted: August 17, 2012

A A A

A A A


Haar anders altijd zo glad geborsteld haar fladdert nu

los langs haar hoofd

De haarband heeft ze vandaag thuis gelaten.

Lange rokken in de kast

Oude gebruiken losgelaten

Openstaan voor nieuwe dingen

 

Afgeworpen het juk der strikte regels

Het regime van kerboeken en appelsap

Cola stroomt met golven binnen


© Copyright 2018 Pippilotta. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pippilotta

Cola

Poem / Religion and Spirituality

Danse

Short Story / Other

Geen titel

Short Story / Other

Popular Tags