Geen titel

Reads: 116  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic
Zelfde verhaal, schrijfwedtsrijd, 80 woorden.
Ik zat er echt in, dus toen heb ik maar een 2e geschreven.

Submitted: August 18, 2012

A A A | A A A

Submitted: August 18, 2012

A A A

A A A


Namen glijden onder mijn vingers door. Pagina honderdvierenestig.
Langzaam beklim ik de Himalaya.
In India versieren we elkaar met vrolijk gekleurd poeder, IJsland doorkruis in in mijn eentje.
Mijn haar ruikt naar koude wind.
In de Sahel zit ik jaren op een rots en drink enkel mijn eigen tranen.
Dan reis ik naar Marokko, een vriend uit het niets vergezelt mij.
We vinden wat we niet zochten, en we zijn gelukkig.
De bel gaat. "Atlassen terug op de kast, jongens!"

 


© Copyright 2018 Pippilotta. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pippilotta

Danse

Short Story / Other

Geen titel

Short Story / Other

Cola

Poem / Religion and Spirituality

Popular Tags