kuch pal churalu jivan ke

Reads: 238  | Likes: 2  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Fantasy  |  House: Booksie Classic

Submitted: March 03, 2018

A A A | A A A

Submitted: March 03, 2018

A A A

A A A


Aksar dil krta he

jese kuch pal churalu jivan ke

bachapan ki un mithi yado ko

koi lauta de jivan ke

vo ulje pani palko ke

jo aj aksar chup chupake ajate he

kahi dekh koi uh na le

isliye vo vapas bhi dariya me mil jate he

ek gujarish dil ki he

guru koi yantra bna de esa bhi

ki guru jisse me do pal churalu ese bhi.

 kash ye lamha tham jaye ese hi

aur me in lamho se do pal churakar

 khub likhti rahu me ese hi

 


© Copyright 2019 Poonam nauroji. All rights reserved.

Add Your Comments: