Inteha..

Reads: 165  | Likes: 2  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Submitted: March 10, 2016

A A A | A A A

Submitted: March 10, 2016

A A A

A A A


Ab to inteha ho gayi hai mere intejar ki..

jindagi gujar gayi par,,abhi tak aayi na gahri pyar ki..

hr roj wo saamne aati hai

thora sarmati hai ,thora muskurati hai..

bina kuchh kahe gujar jati hai..

uski yhi ada meri bechaini badhati hai..

 sochta hai uska hath pakar loon,

use bahon me jakar loon,,

usse dil ki sari baat keh doon,

 par darta hoon ki uska jawab kya hoga

ikrara karegi ya inkar hoga

ikrar kar le to jindagi jannat warna di jar jar hoga

 

phir sochta hoon khud hi mil jayegi ...agar mera pyar sachha hai...

dil behlane ka ye galib-e-khyal achha hai !!!!!!!

 


© Copyright 2018 Rajan Manwansh. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Rajan Manwansh

Popular Tags