On(selfsugtig)

Reads: 241  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Translation available.

Submitted: April 17, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 17, 2013

A A A

A A A


On(selfsugtig)

 

Elke aand as Ek bid,

vra Ek vir hoop en 'n glimlag.

Ek vra om berge te versit,

vir alles waarna Ek smag.

 

Moet My tog net nie môre verlaat,

want môre skryf Ek toets.

Dit sal My baie baat,

en Ek wil nie hê My ouers moet My poets.

 

en uit gewoonte bid Ek haastig

vir ander al te braaf.

Ek is mos nie selfsugtig,

Ek is mos gaaf.

 

maar vêr in die koue nag met tande wat klap,

bid 'n familie in verweerde klere al te sag.

Dankie Heer, vir die pap.

ons kom niks kort, maar gee asseblief die Minder Bevoorregtes krag.

 

 

 


© Copyright 2018 Reveal Me Not. All rights reserved.