Jeene ka kuch naya sa khumar hai

Reads: 664  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 9

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
motivational aspect explored.........

Submitted: October 03, 2011

A A A | A A A

Submitted: October 03, 2011

A A A

A A A


 

Kuch geelin si khwaishen hain ,

Aur zada se sanwre hai arman ,

Zidd bhi hadon  ke par hai,

 Jeene ka ab kuch naya sa  khumar hai,

 

Raat aur din ke fasle dhundhla gaye,

Nayi subha  se hone ko mulakat hai,

Andhere hain magar ,

Aankhon mein diye roshni  ke ab  beshumar hain,

 

 

Labon pe theri hai chuppi,

Zehen mein shor magar berkarar hai ,

Karvan hasraton ke nikle hain  safar pe,

Thamne ko badal muthi mein,

Ajab sa kuch asar kaisa ye aass – pass hai,

 Jeene ka ab  kuch naya sa khumar hai,,,,,,,,,,,,

 

 

Dil ki baton mein ghule ab kuch naye honsle hain,

Noor  sa ye kaisa rooh per ho raha zahir ,

Meelon lamba hai safar,

Phir bhi beparwah se kadam karne to tayar naye aagaz hain,

Khuda tu bhi ab lagta aas – pass hai,,,,

Bheena- bheena sa hai magar,

 jeene ka kuch naya sa khumar hai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

- richa dixit

 

 


© Copyright 2017 richadixit. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply