THODA WOH MASOOM SA BACHPAN

Reads: 1186  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 3

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
importance of securing childhood.

Submitted: October 08, 2011

A A A | A A A

Submitted: October 08, 2011

A A A

A A A


 

umeedon ke diye ki law bujhne na dena,

hon aandhiyan waqt ki, ya hon saye ghane gam ke ,

hoslon ko apne khone na dena,

milengi yahan har mod pe nayi manzilen,

aakhri padav hai bas ab, ye keh kar kabhi zindagi ko thamne na dena,

banke badal muskurahton ki baucharen karna,

kabhi gamon ka rela,

to kabhi khushiyon ka mela h zindagi,

ise jeena h dil se agar,to,

THODA WOH MASOOM  SA BACHPAN APNA, ZEHEN M SADA SHAMIL RAKHNA,,,,,,,,,,,,,,:);;;;

-RICHA DIXIT


© Copyright 2020 richadixit. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Comments