Love Destroys, It Also Builds

Reads: 75  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
“DUWAG!” sinigaw ko ng napakalakas kay Allan na halos maubusan ako ng hininga.

Bakit ganun.... sa isang iglip lang at biglang nawala sakin ang aking best friend....
...
Ang aking mahal.

Hindi madaling kalimutan ang isang taong nagpakita sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal na hindi mo naramdaman sa tagal na panahon. Di mo din matitiis ang taong yun dahil napamahal ka na sa kanya at kahit kailan di ka magagalit sa kanya.

Ang tanong....kailan ka ba magtitiis at magpapakamartyr sa kanya? Hanggang kailan ka magtitimpi at iiyak sa sulok ng kwarto mo para lang matauhan ka na ayaw ka na niyang kasama, na hindi na maibabalik ang dating samahan na nakasanayan?

Ang mga tanong na yan, tinatanong ko ngayon sa utak ko. Ako si Anna Therese Gonzales, but you can call me Reese for short. I’m a fourth year student from East Capitol University: High School Department, running for honors sana kaso, nawalan ako ng pocus sa pag-aaral dahil sa problema ko sa bahay, isabay pa ngayon si Allan Isaac Cruz.

Table of Contents

Love Destroys, It Also Builds

Submitted: July 14, 2013

“DUWAG!” sinigaw ko ng napakalakas kay Allan na halos maubusan ako ng hininga.

Bakit ganun.... sa isang iglip lang at biglang nawala sakin ang aking best friend....
...
Ang aking mahal.

Hindi madaling kalimutan ang isang taong nagpakita sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal na hindi mo naramdaman sa tagal na panahon. Di mo din matitiis ang taong yun dahil napamahal ka na sa kanya at kahit kailan di ka magagalit sa kanya.

Ang tanong....kailan ka ba magtitiis at magpapakamartyr sa kanya? Hanggang kailan ka magtitimpi at iiyak sa sulok ng kwarto mo para lang matauhan ka na ayaw ka na niyang kasama, na hindi na maibabalik ang dating samahan na nakasanayan?

Ang mga tanong na yan, tinatanong ko ngayon sa utak ko. Ako si Anna Therese Gonzales, but you can call me Reese for short. I’m a fourth year student from East Capitol University: High School Department, running for honors sana kaso, nawalan ako ng pocus sa pag-aaral dahil sa problema ko sa bahay, isabay pa ngayon si Allan Isaac Cruz.


Read Chapter


Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by RLFlaminica

Popular Tags