ajab zindagi

Reads: 224  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

How i c life

Ajab si hai yeh zindagi Kabhi hasati to kabhi rulati hai yeh zindagi Niraasha ka smander hai kabhi To kabhi Aasha ka suraj hai yeh zindagi Kabhi khwabon ki dhundlahat hai to kabhi Sitaron si timtimati hai yeh zindagi Kabhi suljhi hui ek uljhan hai to kabhi Unkaha unsuna swal hai yeh zundagi Jugnu ki tarah pal cchin kho jaati hai to kabhi athaah himalya hai yeh zindagi Jhoothi ummeedon ka khela khel hai to kabhi Vilakshan satya hai yeh zindagi Mil gayi ho jo manzil voh hai to kabhi Adhuraa safar hai yeh zindagi Janmon ki shiddat ke baad pya mehboob hai to kabhi Maut ki god mein chod jane wali bewafa sanam hai yeh zindagi Apne anumaan lagate reh jaate hain hum Pal mein haath se nikal jaati hai yeh zindagi

Dr Rohit Gulati 26.05.2014


Submitted: March 30, 2015

© Copyright 2020 RohitGulati. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Other Content by RohitGulati

Poem / Poetry

Poem / Poetry