My leeg hart

Reads: 216  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Just Read

Submitted: April 10, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 10, 2013

A A A

A A A


MY NUGTER HART Het julle my vervang? Verplaas weg jy jou liefde van my? Dink jy ek nie langer vir jou sorg nie? Ek het jou belowe,ek sal terugkom net vir jou Maar hoekom dit voel soos jy het alles my liefde verlore Ek weet jy het ander manne gekry Maar nou ek sien,wense ek het van jou nooit vertrek nie

Hierdie is die tyd wil jou teenwoordigheid he Ons tye saam,ons ewige verlange vir seks Die siel diep soen,alles ek onthou Die oomblik jy alleen op my dy rus gekry Die enigste plek waar jy jou troos gekry Ek kannie vergeet nie,alles wat ons gedoen Hoewel ek is eensaam nou,omdat ek van jou vertrek Hoewel ek kan kry en vind mooiste vrouens hierso Niemand kan jou plek binne my hart neemweg Jy het word die rede ek leef Benodige ek om te se,jy is my lewe,my hartklop My soet pampoen,my Engel soen,my skattebol My liefling,my vlinder en bo alles,my nommer een

Al my dagse,ek bly hierso in die diepste donker Geen slaap,geen kos maat net trane te huil Net jy my kos toe eet is Jou liefde alleen kan die nugterheid been my volmaak \"DICKSELS\",hoekom ek het jy deur my vinger laat gly! Net soos 'n soap in 'n kind se hande As 'n knief deur warm brood sny Ek is jammar vir alles wat om jou gedoen het Ek moet het stupid gewees Vind dit in jou hart my te vergewe Gee my net 'n laaste kans,asseblief En ek jou belowe,as ek dit vat,ek sal jou reg lief Baie dankie,hoop jy het my gehoor

RosePoetry rosemary_5@hotmail.co.uk


© Copyright 2018 RosePoetry. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments