the story of sasanka

Reads: 604  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic

Sasankakumar padhy, 21 barsa. Berhampur re ta ghara. Pila dinu se gnna re rahuthila. Highschool complete pare se, ta twins sister sarmista kumari padhy , bapa ram charana padhy auu ta maa kousalya thipathy Berhampur ku chali asithile. Ame bartaman pachaku jiba nahi. Pare flashback ku jiba.

Sasankakumar padhy, 21 barsa. Berhampur re ta ghara. Pila dinu se gnna re rahuthila. Highschool complete pare se, ta twins sister sarmista kumari padhy , bapa ram charana padhy auu ta maa kousalya thipathy Berhampur ku chali asithile. Ame bartaman pachaku jiba nahi. Pare flashback ku jiba.

Bapa,Ram charana padhy jane sambadika . se bahut bhala bapa auu bhala swami. Paribara pnaie se jetiki samaya diyanti setiki se nijara kama pnaie bi diyanti.

Maa, kousalya thipathy jane highschool teacher. Pila manka prati se sabu kichi kariparanti eimiti ki se nije na khai bi pila manaku khiba ku diyanti.

Sarmista kumari padhy, sasankara twin sister. Se auu sasanka +2 jaye ekathi  pdhuthile mane gote school auu gote collage. +2 pare sarmista gunpur chaligala engg padhiba pnaie.

Ram charan padhy bbsr re ruhanti  ta kete bele bam re ruhanti. Maa, kousalya  bam pakhare thiba gote gnna balipadare teacher thibaru se puya sasankasaha ghare mane bam re hni ruhanti.

Sasanka ebe diploma complete karila. Aji heuchi . june 2. Aji se engg padhiba pnaie  bam baharaku jauchi ta bapa kna saha gote ajana jaga ku. Ram babu bahut thara asichanti a jaga ku kintu puya sasanka pnaie a heuchi bilkul ajana jaga. Bam tharu 120 km dura a jagara na heuchi  paralakhemundi.  Jouthe sasanka engg padhiba pnaie naa lekheibaku asichi.  Kahani ahitharu arambha heuchi…….

June-2,2011. Ram charana saha sasanka sakalu paralakhemundi  bharila.  Sakala 5.30 re gadi new bus stand ru chadiba. Sethi pnaie maa kousalya rati ru uthi sasank apnaie sabu jogadi deichanti. Gharu bahariba bele ghara agare maa sasanka ku asirbad karanti auu maa knu pranma janai  sasanka riksa re basi new bus stand ade chali jaye ta bapa ram charana kna saha.  

Bus stand re, gadi asiba purbaru semane phnachigale. Sethare semane gadi ku apekhya karuthiba samayare  Ram charana, sasankaku mana dei padhiba pnaie kahuchanti. Bapa nka katha ku se akhyara akyara palana kariba boli sasanka kahuchi. Gadi asila auu semane gadire basi paralakhemundi  jiba pnai baharile.

Bus re basi sasanka nija engg patha pnaie bahut kichi bhabuchi..se mane mane bhabuchi je se sabukichi compromise karideba nija padha pnaie. Athi Madhya re gadi paralakhemundi  panhachicila. Semane gadiru bahai riksa re basi engg collage ku chaligale.

M.U.T.M, Manchurian University of Technology and Management.  MUTM heuchi gote privet university jenuthe sasnka engg padhiba pnaie asichi. Sasanka jehetu diploma karichi sethipnaie se 3years course re padhiba, mane lateral entry.  Collage buli dekhi sariba pare semane hostel pnie na lekheibaku gale. Seithi sasankaku asribada dei bapa ram charan gharaku pherigale.

Aji heuchi sasankara 1st night at his collage hostel. Ratire soiba purbaru sasanka bahut asa auu bahut swapna dekhuchi je se asanta kalitoo patha padhiba auu bahut bhala result bi rakhiba.

Next day re sasanka nija nitya karma sari collage baharila. Aji sasankara 1st class. Sasanka jehetu diplama re ece branch neithila sethi pnaie se ece re hni engg padiba. 1st day re sasanka nija bhali anya lateral -

-entry students saha friendship karila auu regular pila manaka  saha bi. Samastakna mane re auu hrudayare gote hni aim; jaha heuchi bhala patha padhiba.

Sasankakumar padhy, 21 barsa. Berhampur re ta ghara. Pila dinu se gnna re rahuthila. Highschool complete pare se, ta twins sister sarmista kumari padhy , bapa ram charana padhy auu ta maa kousalya thipathy Berhampur ku chali asithile. Ame bartaman pachaku jiba nahi. Pare flashback ku jiba.

Bapa,Ram charana padhy jane sambadika . se bahut bhala bapa auu bhala swami. Paribara pnaie se jetiki samaya diyanti setiki se nijara kama pnaie bi diyanti.

Maa, kousalya thipathy jane highschool teacher. Pila manka prati se sabu kichi kariparanti eimiti ki se nije na khai bi pila manaku khiba ku diyanti.

Sarmista kumari padhy, sasankara twin sister. Se auu sasanka +2 jaye ekathi  pdhuthile mane gote school auu gote collage. +2 pare sarmista gunpur chaligala engg padhiba pnaie.

Ram charan padhy bbsr re ruhanti  ta kete bele bam re ruhanti. Maa, kousalya  bam pakhare thiba gote gnna balipadare teacher thibaru se puya sasankasaha ghare mane bam re hni ruhanti.

Sasanka ebe diploma complete karila. Aji heuchi . june 2. Aji se engg padhiba pnaie  bam baharaku jauchi ta bapa kna saha gote ajana jaga ku. Ram babu bahut thara asichanti a jaga ku kintu puya sasanka pnaie a heuchi bilkul ajana jaga. Bam tharu 120 km dura a jagara na heuchi  paralakhemundi.  Jouthe sasanka engg padhiba pnaie naa lekheibaku asichi.  Kahani ahitharu arambha heuchi…….

June-2,2011. Ram charana saha sasanka sakalu paralakhemundi  bharila.  Sakala 5.30 re gadi new bus stand ru chadiba. Sethi pnaie maa kousalya rati ru uthi sasank apnaie sabu jogadi deichanti. Gharu bahariba bele ghara agare maa sasanka ku asirbad karanti auu maa knu pranma janai  sasanka riksa re basi new bus stand ade chali jaye ta bapa ram charana kna saha.  

Bus stand re, gadi asiba purbaru semane phnachigale. Sethare semane gadi ku apekhya karuthiba samayare  Ram charana, sasankaku mana dei padhiba pnaie kahuchanti. Bapa nka katha ku se akhyara akyara palana kariba boli sasanka kahuchi. Gadi asila auu semane gadire basi paralakhemundi  jiba pnai baharile.

Bus re basi sasanka nija engg patha pnaie bahut kichi bhabuchi..se mane mane bhabuchi je se sabukichi compromise karideba nija padha pnaie. Athi Madhya re gadi paralakhemundi  panhachicila. Semane gadiru bahai riksa re basi engg collage ku chaligale.

M.U.T.M, Manchurian University of Technology and Management.  MUTM heuchi gote privet university jenuthe sasnka engg padhiba pnaie asichi. Sasanka jehetu diploma karichi sethipnaie se 3years course re padhiba, mane lateral entry.  Collage buli dekhi sariba pare semane hostel pnie na lekheibaku gale. Seithi sasankaku asribada dei bapa ram charan gharaku pherigale.

Aji heuchi sasankara 1st night at his collage hostel. Ratire soiba purbaru sasanka bahut asa auu bahut swapna dekhuchi je se asanta kalitoo patha padhiba auu bahut bhala result bi rakhiba.

Next day re sasanka nija nitya karma sari collage baharila. Aji sasankara 1st class. Sasanka jehetu diplama re ece branch neithila sethi pnaie se ece re hni engg padiba. 1st day re sasanka nija bhali anya lateral -

-entry students saha friendship karila auu regular pila manaka  saha bi. Samastakna mane re auu hrudayare gote hni aim; jaha heuchi bhala patha padhiba.


Submitted: November 16, 2014

© Copyright 2021 sagnya. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by sagnya

Script / Commercial Fiction