one dream forever

Reads: 275  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Fan Fiction  |  House: Booksie Classic
Kehte hai zindagi me jo bhi dil se maango to sari kayanaat ushe tumse milane ki Koshish me lag jati hai. Kuch log kabhi kbhi to chize dil se cahate hai par ushe pura hone tak ka intazaar nhi kar pate hai, wo ye jane bina ki wo manzil ke kitne karib the wo apne sapne ko chor dete hai. Mere khyal se to jab sapna saacha hota hai to raato ki neend bhi kahi chali jati hai. Par zindagi ke sare sapne sach nhi ho pate hai jaise mera. Par mujhe ushse zyda mila.......

Table of Contents

one dream forever

Submitted: October 13, 2016

My dreams and my courage.... Read Chapter