Happiness, where are you?

Reads: 352  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Ito ay istorya ng isang babae na nag mahal at nasaktan ng sobra sobra ..

Table of Contents

Happiness, where are you?

Submitted: November 01, 2011

Ito ay istorya ng isang babae na nag mahal at nasaktan ng sobra sobra .. Read Chapter

Chapter 2: september 19 2010

Submitted: November 01, 2011

Sa bahay ni Maco Pag dating ko sa bahay ni Maco nagulat ako nang makita ko si Sir Arvin at Czar(best friend ko rin). Sa una masaya pa... Read Chapter

Benj

Submitted: November 02, 2011

Sa mga unang buwan namin ni Arvin ay naging masaya ako. Kasi walang nag bago sa samahan namin kahit naging kami. Syempre nadagdag na lang... Read Chapter

single permanently?

Submitted: November 02, 2011

    Sobrang nag sisi ako sa ginawa ko. Pero ano pang magagawa ko lumayo na siya at hindi na nagparamdam pa sa akin… &... Read Chapter

december 2 2010- Jan 2 2011

Submitted: November 02, 2011

December 2 2010 may natanggap akong text. FROM: MY HAPPINESS (si arvin yan) kamusta na? i miss you.. Nag reply ako.. Me:O... Read Chapter

grad day at vacation

Submitted: November 02, 2011

   April 2 2011 - 2 days before nag graduation namin.. May nag text sa akin..   Arvin: may gift ako sayo.. ... Read Chapter