Jeewan ke path per

Reads: 121  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Jeewan ke path per

jeewan ke path per bhout se utaar chadhaav dakhe mane
kabhi khushi aur kabhi gam ka ahsaas keya mane
kabhi asha to kabhi nirasha ka anubhav hua mughko
kabhi haar to kabhi jeet manye mane
kabhi roye the to kabhi hasi bhi the mai jee bharke
kabhi mehsus keya bhout chota apne ko to kabhi bhout ucha pya
mai kabhi chaar kadam peeche hati to khud hi chaar kadam himmat se aage badhye.
kabhi sukh ka anubhav keya to kabhi dukh ko pya kareeb se
kabhi mare per the jameen pe to kabhi pya apane ko aasmaan mai
mera dil gabhrya kabhi per vishvaas bhi khudhe jegya khud ko
kabhi mane aage ki taraf dekha to kabhi palat ke piche bhi dekha
andhera tha kabhi to ujala bhi mane hi pya
per mane her baar yahi sikha aur pya jindgi se ke
her sewaal ka jewaab ahi humare paas...kabhi na himmat harna
aur ni kisi ke aasre per rahna ...ager sukh humera hai to dukh bhi huera sathi hai...sabko gale legao aur chattaan ki tarh akele hi samna kerna hai...bus apni himmat pe vishvaas kerna hai
bus jeewan ke path per aage badhte jaan hai aasa aur nirasha sabko gale legaan hai.

Thanks

Submitted: September 04, 2012

A A A | A A A

Submitted: September 04, 2012

A A A

A A A


Jeewan ke path per

jeewan ke path per bhout se utaar chadhaav dakhe mane

kabhi khushi aur kabhi gam ka ahsaas keya mane

kabhi asha to kabhi nirasha ka anubhav hua mughko

kabhi haar to kabhi jeet manye mane

kabhi roye the to kabhi hasi bhi the mai jee bharke

kabhi mehsus keya bhout chota apne ko to kabhi bhout ucha pya

mai kabhi chaar kadam peeche hati to khud hi chaar kadam himmat se aage badhye.

kabhi sukh ka anubhav keya to kabhi dukh ko pya kareeb se

kabhi mare per the jameen pe to kabhi pya apane ko aasmaan mai

mera dil gabhrya kabhi per vishvaas bhi khudhe jegya khud ko

kabhi mane aage ki taraf dekha to kabhi palat ke piche bhi dekha

andhera tha kabhi to ujala bhi mane hi pya

per mane her baar yahi sikha aur pya jindgi se ke

her sewaal ka jewaab ahi humare paas...kabhi na himmat harna

aur ni kisi ke aasre per rahna ...ager sukh humera hai to dukh bhi huera sathi hai...

sabko gale legao aur chattaan ki tarh akele hi samna kerna hai...bus apni himmat pe vishvaas kerna hai

bus jeewan ke path per aage badhte jaan hai aasa aur nirasha sabko gale legaan hai.

Thanks


© Copyright 2018 sunita joshi2. All rights reserved.