4. Aardappel, de vernietiger der maagdenvliesjes

Reads: 167  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic

Submitted: March 20, 2016

A A A | A A A

Submitted: March 20, 2016

A A A

A A A


Aardappel, de vernietiger der maagdenvliesjes heb ik leren kennen tijdens een uitje met de studievereniging naar Texel (ja je leest het goed, studievereniging). Studeren kwam er echter niet aan de pas aangezien voordat we überhaupt de boot namen de whisky al open was. Na de eerste nacht een fles whisky en twee kratten bier soldaat te hebben gemaakt zijn we beiden niet in ons eigen bed beland (nee, niet naast elkaar, allebei naast een ander gleufdier). Aangezien we een ruimte deelde waar zo’n 30 man/vrouw in sliep is er uiteraard niets erotisch gebeurd, hooguit het oogcontact wat Aardappel en ik de volgende ochtend met blauwe ballen en een uitgedroogde lever hadden. Na een high five en wat overdreven mannelijk gebrul was de vriendschap officieel.

 Eenmaal terug in den Bosch hadden we een hele week geen soosavond gemist en het werd snel duidelijk dat ik een kamer in den Bosch nodig had. Ik kon natuurlijk niet standaard de (overheerlijke) bank van Aardappel dekken. Na samen te hebben gezocht vonden wij een vrije kamer aan de overkant van de straat. Overbuurman & overbuurman waren een feit, Aje-fucking-to.

Niet lang daarna, op een doodgewone zondag, kwam het idee om “rustig” een drankje te doen. Wij waren er echter niet van op de hoogte dat de huisgenoot van Aardappel, beter bekend als “Adonis”, de volgende twee karikaturen had uitgenodigd om ook “rustig” een drankje te komen doen: “Plastic heupje” en “Twee meter plus”. Anderhalf uur later waren we stomdronken, hadden we met borden uit het raam gefrisbeed en met brandend karton gespeeld. Een halfuur later stonden we in onze mooie stamkroeg Jägermeister achterover te meppen en vrouwen om hun eigen as te laten draaien omdat ze anders niet de kroeg uit mochten

Na drank hoort frituur en waar beter te frituren dan terug in het huis waar de avond begon. Het plan was simpel, duimsaus (duimsaus is een eeuwenoud geheim sausrecept) maken met een pas gesloopte stoel als snijblad en daarna zoveel mogelijk te warme kroketten naar binnen stouwen met een hijgende open mond. Een halfuur in dat proces kwamen tot een ontdekking; Aardappel de vernietiger der maagdenvliesjes miste. De beste man had aangegeven naar het toilet te gaan maar is nooit wedergekeerd. Ik offerde me op om te gaan kijken en vond de beste man daar slapend met zijn hoofd op de toiletbril. Toen ik hem eenmaal wakker had weten te maken drukte hij mij op het hart dat ik hem daar moest laten liggen, omdat hij zou verdomd lekker lag en niet zijn bed onder wou kotsen. Dat verzoek heb ik uiteraard gerespecteerd, want ik ben de flauwste niet.

Om als duimsaus op de kroket de avond af te sluiten besloten  we de gesloopte stoel in de vriezer achter te laten en alle shampoo flessen van driehoog naar beneden te denderen. Ik stopte Aardappel in zijn eigen bed en fluisterde hem lieve woordjes in zijn rechteroor toe en besloot toen zelf de bank te pakken. Die sliep namelijk zo verdomd lekker en naar mijn eigen bed aan de overkant van de straat was ik niet meer van plan te lopen.

Welterusten,  Aardappel, vernietiger der maagdenvliesjes, en tot de volgende keer.

Met vriendelijke groeten,

Sybren Kramer

“Waarom zou ik dingen verzinnen? De waarheid is al absurd genoeg.”

 


© Copyright 2018 Sybren. All rights reserved.

Add Your Comments: