Bad Memories (ddrwg choffadwriaethau)

Reads: 191  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
This is my poem Bad Memories in my own language welsh.

Submitted: June 20, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2009

A A A

A A A


eisteddiad'ma pawb ar ei ben ei hun liw nos yn meddwl am pawb 'r 'n ddrwg adegau.

Chymera hyn choffadwriaethau sy yn lledrithio 'm a cadw 'u ar glo i fyny i mewn 'm asgre , erioed at bod ar lafar am ail.

Ar adegau Rhyfedda beth bai cara ai Fi didn't gwna unrhyw chan hyn anghywirdebau Gwneis.

Namyn a would feddwl Fi wouldn't bod ble Dwi awron ag yn aruthro ceraint a 'r odiaeth yn aruthrocariadfab bob amser.

Mi Cariad Chi Matt xxxxxxxxxxxxxxx


© Copyright 2017 thebrokenheart666. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply