SIYA ANG ATING DIYOS

Status: Finished

SIYA ANG ATING DIYOS

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
SIYA ANG ATING DIYOS SIYA ANG ATING DIYOS

Poem by: theunknownMine

Genre: Religion and Spirituality

Houses:

Poem by: theunknownMine

Details

Genre: Religion and Spirituality

Houses:

Summary

SIYA ANG ATING DIYOS

Summary

SIYA ANG ATING DIYOS

Content

Submitted: February 03, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: February 03, 2013

A A A

A A A


SIYA ANG ATING DIYOS

by theunkownMine

Siya'y sa Mundo'y ipinanganak,

Upang sa kasalanay iligtas ang kanyang mga anak

Siya'y hinusgahan at pinarusahan,

Sa krus ng duguat sugatan

Siya'y namatay sa krus,

at sa kasalana'y tayo'y tinubos

Siya'y di lang man pinasalamatan,

Sa lahat ng kanyang ginawang Kabutihan

Siya'y muling nabuhay,

Mula sa ilang araw na pagkahimlay

Siya'y bumalik sa Kanyang kaharian,

Ngunit muling babalik nang hindi natin namamalayan

kaya dapat natin itong paghandaan

Upang balang araw wala tayong pagsisisihan

Di nyo ba napapansin,

Siya'y Tumatawag sa atin

Dapat natin Siyang sambahin,

Sa pamamagitan ng isang panalangin

Kumakatok sa ating mga pintuan,

Ngunit Sya ba'y ating pinagbubuksan?

Hayaang sa puso'y manirahan,

at pag hariin magpakailanman

Sya ay ang ating Diyos,

na kung magmahal ay lubos-lubos


© Copyright 2016 theunknownMine. All rights reserved.

Add Your Comments:

theunknownMine is a member of:

Share This: