wat jy doen aan my

Reads: 281  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
sorry for the afrikaans!!
had to do it for someone special...

Submitted: April 09, 2008

A A A | A A A

Submitted: April 09, 2008

A A A

A A A


My hart was gekraak,

maar jy’t hom heel gemaak.

Na soveel jare is ons saam,

ek en jy in die fotoraam.

Jy laat my lag,

jy behandel my sag.

Ek voel veilig by jou,

as jy jou arms om my vou.

Ek is weer bly vir ‘n slag,

en nie net ‘n rukkie nie,mar elke dag!

Ek vertrou jou

en wil dit nog meer opbou.

Ek is myself as ek by jou is,

daar’s niks van ons liefde wat ek wil uitwis!

Jy noem my skat en ek noem jou lief,

ek wil jou net sê;jy’t my hart gedief.

Ek wil nog lank deel van jou lewe wees,

ons uitmekaargaan,is waarvoor ek vrees.

Al wat ek vir jou wil sê;

is ek’t jou lief en jy kan dit he…

 


© Copyright 2018 tinker. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by tinker

this forever place...

Book / Memoir

you're mine

Poem / Romance

you, only you

Poem / Romance

Popular Tags