Kako je bilo prije Olala toaletnog papira kojeg proizvodi Tardi d.o.o.?

Reads: 389  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Memoir  |  House: Booksie Classic
tardi, d.o.o., toaletni, proizvodi, najbolji, hrvatska, kruno, kišak, alen, kraja?i?

Submitted: January 20, 2012

A A A | A A A

Submitted: January 20, 2012

A A A

A A A


Kada je toalet papir izumljen? Tko ga je izumio? Što su ljudi koristili prije toga? Evo nekoliko najzna?ajnijih ?injenica iz evolucije toalet papira… Što su ljudi koristili prije toalet papira? Samo upotrijebite svoju maštu: trava, liš?e, krzno, školjke, kukuruzni klip, ... Drevni Grci koristili su kamenje i komade gline, drevni Rimljani spužve koje su se nalazile na štapovima, a držale su se u vr?evima sa slanom vodom. Arapi su uglavnom koristili lijevu ruku.

Oficijelni toalet papir datira iz kasnog 14. stolje?a, kada su kineski imperatori naru?ili njegovo pravljenje u listovima veli?ine 60 puta 90 centimetara. Klipovi kukuruza i listovi iskinuti iz novina i magazina su se obi?no koristili u ranom periodu ameri?kog zapada. 'Almanah farmer' je ?ak imao rupu na sebi tako da se mogao oka?iti o kuku. Na taj na?in listovi bi se puno lakše kidali.

Joseph C. Gayetty iz New Yorka po?eo je proizvoditi prvi zapakovani toalet papir u Sjedinjenim Ameri?kim Državama 1857. godine. Sastojao se od vlažnog papira koji je bio natopljen alojom i zvao se 'Gayettyjev medicinski papir'. Gayettyovo ime je bilo isprintano na svakom listu.

Urolan i perforiran (izbušen) toaletni papir kakav sre?emo danas, izumljen je 1880. godine. Jedni izvori tvrde da je za to zaslužna Albany Perforated Wrapping (A.P.W.) kompanija za proizvodnju papira 1877. godine, a drugi da je to bila Scott kompanija za proizvodnju papira 1879 ili 1890. godine. Scott kompanija se stidila staviti svoje ime na ovaj proizvod, jer je koncept toalet papira bio osjetljiva tema u to vrijeme, tako da su svaki toalet papir personalizirali za svoje kupce. Tako je Waldorf Hotel postao veliko ime u svijetu toalet papira.

Godine 1935, Northern Tissue izbacio je reklamu za toalet papir koji nema komadi?a ivera na sebi. Da, dobro ste pro?itali, nekadašnja tehnika proizvodnje papira ostavljala je komadi?e drveta zabodene u papir.

Odsada, zahvaljuju?i hrvatskoj tvrtki Tardi d.o.o., možemo uživati u Olala toaletnom papiru. I doista, aristokratska ugoda, totalna dekadentnost, nevjerojatna meko?a i podatnost ovog iznimno kvalitetnog u potpunosti hrvatskog proizvoda dostupna je po cijenama koje su zna?ajno niže od onih u istoj kategoriji.

Omogu?ili smo doslovce svakom Hrvatu, svakom našem gra?aninu, i bogatom i onom najsiromašnijem, da bar na trenutak osjeti apsolutno dekadentni užitak. Kao da je Rockefeller, - skromno kažu u Tardiju.

Dokazali smo da i hrvatski proizvod može biti najbolji, - kažu u Tardiju. Utoliko prije što osim vrhunske kvalitete toalet papir Olala udovoljava nizu komplementarnih kriterija: ekonomski kriteriji (iznimno povoljna cijena), socijalni kriteriji (kupuju?i Olala hrvatski proizvod ?uvamo radna mjesta u Hrvatskoj), estetski kriterij (toalet papir Olala je iznimno lijep) eti?ki kriterij (Olala je proizveden sukladno najvišim eti?kim principima) ekološki kriterij (dakako, Olala ne one?iš?uje okoliš)


© Copyright 2020 toaletmaher. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Memoir Articles