Olala toaletni papir Tardi d.o.o. protiv stresa

Reads: 326  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Davno prije Assangea i njegova WikiLeaksa, na misteriozan je na?in iz Pentagona procurio podatak kako se tamo u sedam dana potroši to?no 4555 rola toaletnog papira, što predstavlja potrošnju od tri kilometra na sat! Politi?ki analiti?ar Raoul Sonders u šali je tada konstatirao kako bi “statisti?ka krivulja potrošenih rola mogla biti pouzdan pokazatelj dnevne razine frustracija djelatnika Ministarstva obrane”.

Submitted: January 20, 2012

A A A | A A A

Submitted: January 20, 2012

A A A

A A A


Davno prije Assangea i njegova WikiLeaksa, na misteriozan je na?in iz Pentagona procurio podatak kako se tamo u sedam dana potroši to?no 4555 rola toaletnog papira, što predstavlja potrošnju od tri kilometra na sat! Politi?ki analiti?ar Raoul Sonders u šali je tada konstatirao kako bi “statisti?ka krivulja potrošenih rola mogla biti pouzdan pokazatelj dnevne razine frustracija djelatnika Ministarstva obrane”.

Šala je zvu?ala sasvim dobro i malo tko ju je shvatio ozbiljno. Znanost, me?utim, nepobitno tvrdi da je u?estalost pražnjenja crijeva u izravnoj vezi s dnevnom razinom stresa, a današnja vježba, nastala prije otprilike 3500 godina, rezultat je i davnog uvjerenja jogija o me?uzavisnosti stresa i probave.

Nažalost, malo vodimo ra?una o tome kako svakodnevna napetost, sitni stresovi i živciranja trajno djeluju na naš probavni sustav i uglavnom ništa ne ?inimo da smanjimo pogubni utjecaj tog djelovanja.

Ipak, postoji rješenje kako barem malo ublažiti stres. Antirecesijski toaletni papir Olala dostupan je svakom gra?aninu, a ugostiteljima, hotelijerima, javnim ustanovama, bolnicama donosi sigurnu uštedu. U vremenu kada je ušteda svake kune bitna, kada je toaletni papir u pitanju, odsad možete i dalje luksuzirati. Za to se pobrinula hrvatska tvrtka Tardi d.o.o. ?iji proizvod Olala toaletni papir omogu?uje da se i najve?i siromah osje?a kao milijarder. Svjetska kvaliteta, cijena prilago?ena hrvatskom džepu – antirecesijski toaletni papir Olala!


© Copyright 2019 toaletmaher. All rights reserved.

Add Your Comments: