Tardi d.o.o. cistoca? A zasto ne?

Reads: 279  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

Pojam higijene je posljednjih godina nepravedno potisnut u drugi plan. Pod teretom svakodnevnih briga ?esto zaboravljamo na važnost upotrebnih predmeta poput sapuna, vode, toaletnog papira. Kad nas sustignu posljedice naše higijenske zaboravljivosti, naj?eš?e je ve? prekasno. Što moramo znati o higijeni?

Pojam higijene je posljednjih godina nepravedno potisnut u drugi plan. Pod teretom svakodnevnih briga ?esto zaboravljamo na važnost upotrebnih predmeta poput sapuna, vode, toaletnog papira. Kad nas sustignu posljedice naše higijenske zaboravljivosti, naj?eš?e je ve? prekasno. Što moramo znati o higijeni?

 

1. ?isto?a je važna

Održavanje ?isto?e je iznimno zna?ajna aktivnost koju povremeno provodimo zbog sprje?avanja bolesti, njihovog širenja, poboljšavanja zdravlja te ve?e socijalne prihva?enosti.

 

2. ?isto?a je relativno jednostavna

Rije? je o relativno jednostavnim aktivnostima koje je prosje?an ?ovjek uspješno nau?io do ?etvrte godine života. Nakon što je tu vještinu kao dijete svladao, ?ovjek bi je trebao s vremena na vrijeme primijeniti u svakodnevnom životu.

 

3. ?isto?a je tradicionalna

Brojni arheološki spomenici dokazuju kako su naši preci još u pradavna vremena održavali ?isto?u. Otkrivena kupališta u dalmatinskim gradovima, starohrvatske lopatice za zakopavanje fekalija, koštani struga?i za skidanje prljavštine s tijela prona?eni u isto?noj Slavoniji, bjelodano svjedo?e o dugoj tradiciji održavanja ?isto?e.

 

4. ?isto?a nije protivna našoj vjeri

U Bibliji se ?isto?a afirmativno spominje na ?ak 312 mjesta. Istaknuti teološki mislioci i sveci poput Augustina i Tome Akvinskog pišu afirmativno o higijeni. Hrvatska blaženica i utemeljiteljica Družbe K?eri Milosr?a, Marija od Propetog Isusa Petkovi? držala je diljem Latinske Amerike te?ajeve osobne higijene.

 

5. ?isto?a je seksi

U neposrednoj blizini prljavog ?ovjeka/žene oko kojih se šire neugodni mirisi osje?amo nelagodu. Nasuprot tome, ?iste i uredne osobe nas privla?e. Svi veliki ljubavnici, sve fatalne žene tijekom povijesti imaju jedan zajedni?ki nazivnik – bili su ?isti!

 

Dragi sugra?ani. Pozivamo da zastanete na trenutak i razmislite: ?isto?a? A zašto ne. Od te aktivnosti nitko ne?e imati nikakve štete, a koristi ?e biti mnogostruke. Ako ve? razmišljate o ?isto?i, sjetite se hrvatske tvrtke Tardi – eksperta za sve oblike ?isto?e.

 

Tardi d.o.o. – umjetnost ?isto?e!


Submitted: January 20, 2012

© Copyright 2021 toaletmaher. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Boosted Content from Premium Members

Short Story / Commercial Fiction

Short Story / Flash Fiction

Book / Fantasy

Book / Romance