Tardi d.o.o. hrvatski recept za uspjeh

Reads: 588  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic
Tvrtka Tardi d.o.o. posluje od 1994. godine i bavi se profesionalnim opremanjem i održavanjem sanitarnih prostora, proizvodnjom proizvoda od papira te distribucijom proizvoda od papira u maloprodaji i ugostiteljstvu. Vlasnici, prijatelji iz srednje škole, prije šesnaest godina pokrenuli su samostalno biznis prodaje drža?a za papir i sapuna. U tom vremenu su izgradili firmu vrijednu oko 100 milijuna kuna te zaposlili 150 djelatnika. Centrala tvrtke nalazi se u Zagrebu, Kamenarka 33. Tvrtka svoju djelatnost obavlja putem organizirane mreže 14 vlastitih distribucijskih centara u Hrvatskoj.

Submitted: January 20, 2012

A A A | A A A

Submitted: January 20, 2012

A A A

A A A


Tvrtka Tardi d.o.o. posluje od 1994. godine i bavi se profesionalnim opremanjem i održavanjem sanitarnih prostora, proizvodnjom proizvoda od papira te distribucijom proizvoda od papira u maloprodaji i ugostiteljstvu. Vlasnici, prijatelji iz srednje škole, prije šesnaest godina pokrenuli su samostalno biznis prodaje drža?a za papir i sapuna. U tom vremenu su izgradili firmu  vrijednu oko 100 milijuna  kuna  te zaposlili 150 djelatnika. Centrala tvrtke nalazi se u Zagrebu, Kamenarka 33. Tvrtka svoju djelatnost obavlja putem organizirane mreže 14 vlastitih distribucijskih centara u Hrvatskoj.

Svi proizvodi koje distribuira tvrtka TARDI ekološki su prihvatljivi a tvrtka je svoju ponudu kompletirala na na?in da kupci sve što trebaju za održavanje higijene mogu na?i na jednom mjestu. Ovakvim pristupom tvrtka je osigurala poziciju vode?eg distributera na tržištu higijensko-sanitarnih proizvoda. Više od 8000 hrvatskih poduze?a, banki, zdravstvenih ustanova, hotela su aktivni kupci Tardi proizvoda.

Tvrtka Tardi d.o.o. je od 2004. god. pokrenula i vlastiti program proizvodnje papirnatih i platneno-papirnatih salveta robne marke 'O-La-La'. Salvete O-La-la prvi su i jedini hrvatski konkurent takvim stranim proizvodima na tržištu. Za ovaj proizvod tvrtka je dobila znak „hrvatska kvaliteta“ koji dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora (HGK). Tardi d.o.o. je prošle godine zapo?eo s proizvodnjom linije Olala toaletnog papira, ?ime se tvrtka predstavila kao prvi hrvatski proizvo?a? toaletnog papira. Istovremeno, svjesni teške ekonomske krize, osmislili su  antirecesijski toaletni papir namijenjen kupcima koji trenutno ne mogu izdvojiti 15 i više kuna za jednu od temeljnih higijenskih potrepština. Unato? povoljnoj, antirecesijskoj cijeni, ovaj je toaletni papir jedini u potpunosti proizveden u Hrvatskoj te nimalo ne zaostaje kvalitetom za proizvodima drugih inozemnih proizvo?a?a.

Zahvaljuju?i novoj tržišnoj marki toaletnog papira zagreba?ka tvrtka Delt papir, u sastavu grupe Tardi, u svega pet mjeseci ove godine pove?ala je prihod za gotovo milijun dolara. Proizvodnja takozvanog antirecesijskog WC papira ide im toliko dobro da su uložili u novu proizvodnu liniju 14 milijuna kuna i zaposlili 15 novih radnika u proizvodnji. Do kraja godine ?e ih zaposliti još 15. Sve proizvode iz robne marke Olala su proizveli hrvatski radnici, na hrvatskim strojevima, u kompaniji koja je u 100-postotnom hrvatskom vlasništvu, a za sve to su svi porezi i prirezi pla?eni isklju?ivo u Republici Hrvatskoj. U proizvodnju antirecesijskog toaletnog papira Olala uklju?eno više od 20 novozaposlenih radnika, što je za današnje prilike i rastu?u nezaposlenost i više nego važno.

Najzna?ajnije investicije u proizvodnju odnose se na razvoj novih proizvoda i uvo?enje modernih tehnologija. Od ukupno 100 milijuna kuna prihoda i 160 radnika, koliko ima grupa, na Delt papir otpada 60 radnika i promet od 18,6 milijuna kuna. Ove je godine zbog antirecesijskog papira Delt papir zabilježio rast prihoda od 33% u prva tri tromjese?ja te o?ekuje promet od 24 milijuna kuna. Novom proizvodnom linijom udvostru?iti proizvodni kapacitet te oja?ati izvoz koji je sada ispod 10 posto prihoda. Delt papir izvozi proizvode u Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku i na Kosovo. Uz vlastite proizvode planiraju proširiti proizvodnju robnih marki za velike trgova?ke lance u kojima su ve? prisutni proizvodi robne marke O-la-la.

Tvrtka DELT papir kupila je potpuno automatiziranu liniju za proizvodnju papirnatih ru?nika i toaletnog papira kapaciteta 300 paleta robe dnevno. Vrijednost te linije je netto 15 mil kn (2 milijuna eura). U Hrvatskoj trenutno ne postoji takav stroj. Ova linija omogu?iti ?e proizvodnju toaletnog papira i papirnatih ru?nika najviše svjetske kvalitete i dizajna. Kapaciteti tog stroja otvaraju mogu?nost da firma DELT papir postane konkurentna u cijeloj regiji, budu?i je cilj tvrtke osvajanje novih tržišta.


© Copyright 2020 toaletmaher. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: