Zasto kupiti upravo toaletni papir Olala koji proizvodi Tardi d.o.o.?

Reads: 1654  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic
Sirovine iz kojih se proizvodi toaletni papir Olala su isklju?ivo hrvatske. Dizajn je hrvatski. Tvornica je hrvatska, radnici koji su ga proizveli tako?er su hrvatski državljani. Porezi su, dakako, pla?eni u Hrvatskoj. Dakako, i ambalaža je hrvatska. I proizvo?a? i distributer su hrvatske tvrtke. Proizvod transportira, poga?ate – hrvatska tvrtka. Rije?ju, toaletni papir Olala je u cijelosti hrvatski proizvod. Kupuju?i hrvatske proizvode mi pomažemo hrvatskom gospodarstvu. Zapravo – pomažemo samima sebi.

Submitted: January 20, 2012

A A A | A A A

Submitted: January 20, 2012

A A A

A A A


Sirovine iz kojih se proizvodi toaletni papir Olala su isklju?ivo hrvatske. Dizajn je hrvatski. Tvornica je hrvatska, radnici koji su ga proizveli tako?er su hrvatski državljani. Porezi su, dakako, pla?eni u Hrvatskoj. Dakako, i ambalaža je hrvatska. I proizvo?a? i distributer su hrvatske tvrtke. Proizvod transportira, poga?ate – hrvatska tvrtka. Rije?ju, toaletni papir Olala je u cijelosti hrvatski proizvod. Kupuju?i hrvatske proizvode mi pomažemo hrvatskom gospodarstvu. Zapravo – pomažemo samima sebi.

Prema podacima koje je u lipnju ove godine objavila Hrvatska gospodarska komora, na porijeklo proizvoda obra?a pažnju 84 posto hrvatskih potroša?a: 64 posto je uvjereno kako kupnjom doma?ih proizvoda izravno pomaže doma?e gospodarstvo, a 21 posto je u to djelomi?no uvjeren. Mi nemamo pravo zanemariti o?ekivanja 84 posto hrvatskih potroša?a.

Polaze?i od teške gospodarske krize i recesije koje proživljavamo svi – i mali ?ovjek i velika tvrtka, svi smo prisiljeni štedjeti, doslovno okrenuti svaku kunu tri puta prije no što je potrošimo. Kad smo odre?ivali cijenu toaletnog papira Olala itekako smo vodili ra?una o svakoj lipi. Jedino što nismo ni po koju cijenu doveli u pitanje je kvaliteta. Upravo na toj to?ki koju definira maksimalna kvaliteta po minimalnoj cijeni, zapo?inje ono što ?ini suštinu Olala ?arolije: ”To je kao da kupujem Rolls Roys po cijeni Fi?e”, izjavio je u nedavnoj anketi jedan naš potroša?. I znate što? Naš potroša? je bio savršeno u pravu!

Stoga, kad kupujete toaletni papir, zastanite na tren. Razmislite. Ukoliko želite totalno hrvatski proizvod vrhunske svjetske kvalitete po iznimno povoljnoj cijeni vaša ?e odluka biti savršeno laka: kupit ?ete toaletni papir Olala.

U po?etku se umjesto toaletnog papira upotrebljavala trava, zatim ov?ja vuna, školj, snijeg, mahovina, da bi kasnije, zahvaljuju?i novinama tiskani materijal preuzeo funkciju ''?iš?enja''. Drevni su Grci koristili smjesu gline i kamena, dok su Rimljani upotrebljavali spužvu i slanu vodu. No, pravi toaletni papir, onakav kakvim ga znamo danas nastao je prije 150 godina u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.

U po?etku se WC papir koristio samo u visokom društvu ali kasnije je postajala sve ve?a potražnja za ovim proizvodom. U SAD 1857 god. Joseph Gayetty osniva prvu fabriku (Gayetty's Medicated Paper) koja se bavi isklju?ivo proizvodnjom WC papira. Papir kakav mi danas koristimo u rolnama sa perforacijama, po?eo se proizvoditi u British Scott Perforated Paper Company jos 1890 god. Koliko je WC papir važan u našem životu , govori i podatak da je u vrijeme naftne krize 1973 god u Japanu bila masovna kupovina WC papira tada poznata kao 'Toilettenpapier-Panik'. Sa godinama se tehnologija proizvodnje papira mijenjala kao i njegove cijene.

Danas je na sre?u dostupan svima i ima ga u dovoljnim koli?inama. Je li to zaista to?no? Do nedavno taj svakodnevno potreban proizvod se isklju?ivo uvozio. Odnedavno na hrvatskom tržištu je dostupan i troslojni toaletni papir Olala koji je u Hrvatskoj proizvodi tvrtka Tardi d.o.o. Ve? sad se isti?e u odnosu na konkurenciju cijenom i kvalitetom. Kao posebnu ustupku hrvatskim gra?anima u lošoj materijalnoj situaciji uskoro je najavljen 'Antirecesijski toaletni papir Olala' koji ?e svojom niskom cijenom privu?i brojne kupce.

U vremenu kada je ušteda svake kune bitna, kada je toaletni papir u pitanju, odsad možete i dalje luksuzirati. Za to se pobrinula hrvatska tvrtka Tardi ?iji proizvod Olala toaletni papir omogu?uje da se i najve?i siromah osje?a kao milijarder. Svjetska kvaliteta, cijena prilago?ena hrvatskom džepu – toaletni papir Olala!

 


© Copyright 2020 toaletmaher. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: