my big brother

Reads: 561  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
kung may pinoy big brother, mayroon naman si cooney jane na mas kilalang bilang cj. hindi niya tunay na big bro,pero ang turingan nila ay parang tunay na magkapatid, mahal na mahal nila ang isat-isa.

Table of Contents

my big brother

Submitted: January 07, 2010

kung may pinoy big brother, mayroon naman si cooney jane na mas kilalang bilang cj. hindi niya tunay na big bro,pero ang turingan nila ay parang tunay na magkapatid, mahal na mahal nila ang isat-isa. Read Chapter

my big brother 2

Submitted: January 07, 2010

tinawag niya ang kanyang sekretary" leah" pumasok ang isang batang-bata na babae, maganda at sexy. "sir?" " i need u to call our ... Read Chapter

Recent Comments

avatar

Author
Reply

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by tootskie

ZZZ

Essay / True Confessions

my big brother

Book / Romance

UNTITLED LOVE STORIES

Book / Romance

Popular Tags