Koi aisa bhi Dost Mila tha

Reads: 47  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Poem for a Lost friend...

Submitted: June 10, 2014

A A A | A A A

Submitted: June 10, 2014

A A A

A A A


Samay to chalta gaya ghadi me,

Piche tha yaar chut gaya

Yahi Koi dost bhi aisa aya,

Jo Mujhse mere gam lut gaya.

 

Khushiyo k kirano me lipta tha,

Khud me hi vo simta tha

Uski adao ko dekhti rah gai

Jab mujhse uska sath chut gaya.

 

Usne kit hi Bate hazaro mujhse

Ek anokha rishta tha usse,

Par jab mu mod gaya vo,

Ye dil ekdamse tut gaya.

 

Yaha koi dostbhi aisa aya,

Jo Mujhse mera gam lut gaya


© Copyright 2018 Varna Salunke. All rights reserved.