Baachon Ki Si Muhabbat ---- A Hindi Poem

Reads: 188  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Take On Puppy Love

Submitted: January 21, 2013

A A A | A A A

Submitted: January 21, 2013

A A A

A A ASuno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse
Ladna-jhagadna , roothna manaana
Din bhar khelna koodna
Shaam pade par ghar jaana
Aur sab kuch bhool jaana

Suno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse
Nayi subah naya khel
Gudde-guddiyon ka mel
Har din naya tana-bana
Aur guddiyon ka byah rachaana

Patther ki gotiyon ka
Aur kaanch ki goliyon ka
Roz roz jeetna haarna
Sambhalne ko sirf wahi ik sarmaya
Suno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse

Ammi-abbu se shikayat ki dhamki
Aur us khauf se humara darr jaana
Baat baat par kitaab par haath rakh
Ilm ki kasmein khana aur nibhana
Suno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse

Uske khel se nikalne par
“Maine bhi nahi khelna” keh kar ad jaana
Bina lalach hardam saath nibhana
Aur kabhi jaanbhoojh kar haarna aur usey jeetana
Suno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse

Suno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse
Woh seedhi baatein kehna aur sunana
Pal mein tola pal mein maasha ho jana
Kabhi tamasha karna aur kabhi tamasha ho jaana
Par sham dhale ghar jaatey hi sab baton ka bhool jaana

Zamane ki si sanzidgi nahi hoti mujhse
Suno …. Bacchon si muhabbat karlo mujhse


© Copyright 2017 Vikas Sharma . All rights reserved.