My hawelose gees

Reads: 201  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
This is an afrikaans poem for my fellow South Africans...TROTS AFRIKAANS...So I hope someone who understands afrikaans reads it! It is about losing your identity and being left without life direction, left clinging on to memories of your childhood with no hope of a future.

Submitted: June 07, 2008

A A A | A A A

Submitted: June 07, 2008

A A A

A A A


My Hawelose gees

 

My hawelose gees dwaal deur

kers liedjies van lank gelede,

skoene waarin ek ver geloop het,

stukkende snare van my kinderlikke kitaar.

Wat bly oor daarvan:

ek dwaal rigtingloos

my verlate hart gryp na herineringe.

Gister was n volle dag

sonskyn

belofte;

Toe kom die maan se speel tyd

en my silhoeet gaan met die son onder.

Net herinneringe van skaduwees

dans met die sterre.

Haweloos dwaal my gees deur wat was,

wat kon gewees het.

Maar ek is verstrooid.

Verlore.


© Copyright 2018 vonnie15. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply